Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jiří Křivka

CSR komunikace

Termín odvozený z anglického slovního spojení Corporate Social Responsibility, nebo-li ve zkratce CSR.

12/04/2018

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Jde o termín definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 67 odst. 4).

12/04/2018

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Tato dohoda je definována v zákoně o zaměstnanosti § 78 a násl.

12/04/2018

Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Tuto evidenci definuje zákon o zaměstnanosti v § 84.

12/04/2018

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky (ÚPČR)

Organizační složka Úřadu práce České republiky, který je zřízen zákonem o Úřadu práce České republiky.

12/04/2018

Chráněný trh práce

Pojem definovaný s účinností od 1. 1. 2018 zákonem o zaměstnanosti v § 78.

12/04/2018

Integrační sociální podnik OZP

Subjekt, z jehož právní podstaty vychází práce se skupinou OZP a OZZ. Jeho hlavní ideou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro lidi z...

12/04/2018

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky má být podle připravovaného zákona o sociálním podnikání novým poradním orgánem vlády, jejíž členové...

12/04/2018

Komplexní integrace

Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do...

12/04/2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

12/04/2018

Náhradní plnění

Nejde o pojem definovaný zákonem. Náhradním plněním se rozumí jeden ze způsobů plnění povinného podílu zaměstnávání OZP zaměstnavateli s...

12/04/2018

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

OZP vymezuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2.

13/04/2018

Osoba s těžším zdravotním postižením

Osoby s těžším zdravotním postižením definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2 písm. a).

13/04/2018

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

OZZ definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 3).

13/04/2018

Povinný podíl OZP

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 81.

13/04/2018

Pracovní rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 69 odst. 2).

13/04/2018

Pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 75 odst. 1).

13/04/2018

Příprava k práci zdravotně postižených osob

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 72 odst. 2).

13/04/2018

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP

Tento příspěvek definuje zákon o zaměstnanosti v § 76 a násl.

13/04/2018

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Tento příspěvek definuje nově s účinností od 1. 1. 2018 zákon o zaměstnanosti v § 78 a.

13/04/2018

Sociální podnik

Sociálním podnikem se rozumí subjekt vykonávající společnosti prospěšnou činnost, která v sobě má hluboce zakořeněné sociální parametry.

13/04/2018

Sociální podnikání

Podle připravovaného zákona o sociálním podnikání má jít o: „soustavnou výdělečnou činnost, která je v souladu s dobrými mravy vykonávaná...

13/04/2018

Zákon o sociálním podnikání

Jde o připravovanou právní normu. V březnu 2017 schválila Legislativní rada vlády věcný záměr tohoto zákona.

13/04/2018

Sociální marketing

Podpora prodeje produktů pocházejících ze sociálního prostředí.

13/04/2018

Úřad práce České republiky (ÚPČR)

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností zřízený zákonem o Úřadu práce České republiky.

13/04/2018

O projektu - isp21.cz

Integrační sociální podnikání je žhavé téma a živý organismus. Proto se portál isp21.cz chce soustředit na informování o jeho rozkvětu, na...

17/04/2018

SCI days

Zveme Vás do Centra Paraple u příležitosti světového Dne poranění míchy - SCI Day 2018. Za Českou asociaci paraplegiků - CZEPA se dozvíte...

12/11/2018

Mezinárodní konference sociálních služeb 2018

Přibližně 500 účastníků přijde na diskusi o evropské vizi dlouhodobé péče, ambulantní péče, úloze Evropské komise a dalších problémech s...

12/11/2018

Kulatý stůl k SDGs

Ve složení zástupců vítězů, finalistů a semifinalistů letošního ročníku společně s vyhlašovateli a partnery projektu zhodnotíme aktuální...

12/11/2018

Konference sociálního podnikání

Přijďte na konferenci, kde se sejdou stávající i budoucí sociální podnikatelé, politici, zástupci obcí a neziskového sektoru. Sociální...

12/11/2018

CSR snídaně

Informace nebyly dosud zveřejněny.

12/11/2018

Profesia days

Veletrh práce Profesia days je nejoblíbenější a nejnavštěvovanější kariérní veletrh v České republice, kde se každoročně sejdou tisíce...

12/11/2018

Veletrh HR days

Odborný veletrh HR days pořádá společnost Profesia CZ, která na středoevropském internetovém trhu práce působí již 20 let. V roce 2007...

12/11/2018

Život bez bariér

Na výstavě najdete pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení, úpravy vozidel, možnosti trávení...

12/11/2018

AKREDITOVANY KURZ: Profesionální pomáhání v kontextu sociálních služeb

Není pomáhání jako pomáhání. Ptáte se, jak máte vlastně pomáhat, aby to fungovalo? Chcete zjistit, jestli to, co spolu s klientem děláte,...

12/11/2018

Seminář pro sociální podnikatele: Internet – levný marketingový nástroj

Každý sociální podnik musí investovat do marketingu. Základní propagaci většinou zvládáme svépomocí, ale když po desítkách hodin práce...

27/11/2018

Fórum udržitelného rozvoje 2018

Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí si Vás ve spolupráci s Ministerstvem...

28/11/2018

Vánoční CSR recepce

Vánoční setkání členů Asociace společenské odpovědnosti na téma Partnerství. Dokážeme vám, že spolupráce byznysu s neziskovým a...

28/11/2018

Workshop: Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání

Šetření bylo zaměřené na analýzu cílové skupiny zaměstnanců se znevýhodněním - tedy mj. na zjištění specifických charakteristik osob...

28/11/2018

Slavnostní otevření sociálního bydlení v Proseči

V rámci podpory integrace osob se zdravotním postižením do pracovního i společenského života realizuje v letošním roce Ergotep CSR...

28/11/2018