2.2.11 Sociální služba- sociální rehabilitace v ISP OZP

Zavedení Sociální služby - sociální rehabilitace přímo v integračním sociálním podniku je produktem komplexní integrace OZP, který organizačně, manažersky a lidsky podporuje nejen v zaměstnání, ale i mimo pracovní dobu cílovou skupinu, převážně těžce zdravotně postižené zaměstnance.

Umožňuje větší stabilitu personálního vztahu se zaměstnancem a podporuje zaměstnanost těžce zdravotně postižených (TZP) vzhledem k ekonomice státu. Podporuje zaměstnance před nástupem do zaměstnání, vyzkouší si a připraví se na konkrétní pracovní pozici v rámci tzv. Přípravy k práci a následně pomáhá přidržet zaměstnance v pracovním poměru a na trhu práce.

Podporuje TZP v rámci zaměstnání, při uvedení na pracoviště, zajišťuje informovanost a přípravu týmu na nového zaměstnance TZP. Podporuje TZP v rámci pracovní činnosti (osobní dohled, metodika jednotlivých kroků pracovní činnosti, zaučení, vysvětlení), podporuje důvěru zaměstnance v sebe samého, že danou činnost zvládne. V rámci pracovní doby také zajišťuje servis při donášce a přípravě jídla, výstupu a nástupu vozíčkáře do automobilu určeného pro svoz a rozvoz zaměstnanců do zaměstnání a tak dále.

Sociální služba - sociální rehabilitace dále zajišťuje specifické potřeby mimo pracovní dobu. Pomáhá zaměstnancům TZP při vyhledání bydlení, úpravě a vybavení bydlení, stěhování, vyhledání volnočasových aktivit po pracovní době, zajištění pro TZP řidičského oprávnění v autoškole zaměřené na řidiče vozíčkáře, zajišťuje proces žádosti o příspěvek na automobil pro TZP, podporu a podání přihlášky na studium vysoké školy, komunikaci a podporu při vyplňování dokumentů pro jednotlivé úřady, právní poradenství, podpora ve volnočasových aktivitách, zajištění podpory ostatních sociálních služeb dle potřeb klienta.

 

Zpět na obsah >>