2.1.1 Přístupy k sociálnímu podnikání v ČR po roce 2010

V ČR se SP začalo rozvíjet po roce 2000, kdy se toto téma začalo importovat především ze západní Evropy. Protože jde o velmi široké téma a v různých regionech různě uchopené, začalo období velmi chaotického počátku cesty k sociálnímu podnikání.

Důležitým mezníkem bylo vytvoření tematické skupiny odborníků s názvem Tessea napříč celým spektrem. Zejména však sociálních profesí se zadáním uchopení tématu SP a snaze pojmenovat obecné principy sociálního podnikání v ČR.

Následovalo období široké společenské diskuse a mapování problematiky. K problematice se dostávají další subjekty a persony a toto období je hodně spojeno se snahou, zejména neziskového sektoru sociální podnikání uchopit a realizovat. Jde však o cestu, která naráží na velmi nízkou ekonomickou udržitelnost. Vzniká i několik výzev strukturálních fondů na téma Podpory rozvoje sociálního podnikání. Výsledky ovšem nejsou významné, obecná rovina principů a nezkušenost v oblasti jsou příčinou malých počtů přeživších projektů za dobu udržitelnosti.

Významným obdobím je aktivita Úřadu vlády ČR z roku 2017 a předložení návrhu věcného záměru zákona o sociálním podnikání ministrem Janem Chvojkou v Sobotkově vládě. Zde dochází k nenápadnému, ale podstatnému návrhu na rozdělení SP na dva druhy. Na SP Integrační a SP Ostatní např. environmentální atd. Ač zákon nebyl Poslaneckou sněmovnou ČR přijat, dělení na tyto dva základní druhy sociálního podnikání bylo odbornou veřejností přijato a je používáno.

 

Zpět na obsah >>