Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Tuto evidenci definuje zákon o zaměstnanosti v § 84.

Ministerstvo vede v elektronické podobě evidenci plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) (dále jen „evidence“). Správcem této evidence je ministerstvo. Evidence obsahuje tyto údaje: identifikační údaje dodavatele a odběratele, cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání, číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka, datum zaplacení a čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Údaje do evidence vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel výrobků, služeb nebo zakázek.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."