Sociální bydlení

Sociální bydlení je forma pomoci domácnostem v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým.

Ve světě jasně daná definice sociálního bydlení neexistuje. Většina států má svůj systém sociálního bydlení, který je odlišný v závislosti např. na ekonomické situaci nebo politice vlády.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."