1.2.2 Samoanalýza, test

Samoanalýza je zaměřená na zjištění nedostatků, mezer, nebo rozdílu mezi současným stavem a stavem požadovaným v subjektu. Jedná se o jednoduchý test, který je využitelný v situacích, kdy dochází k plánování nějaké strategie nebo změny.

Test je tvořen čtyřmi povinnými parametry uzavřených testových otázek (A, B, C, D), u každého povinného parametru vyberte pouze jednu odpověď.

U dvou doplňkových parametrů (E, F), na které lze odpovědět „ano“ nebo „ne“, můžete zvolit více odpovědí. Jednotlivé parametry jsou od sebe barevně odlišeny. Vedle každé z testových otázek je uvedena bodová hodnota kladné odpovědi (za odpověď „ne“ je vždy bodová hodnota nula).

Tyto bodové hodnoty po zodpovězení všech otázek sečtěte. Nejste-li si jistí, co některý pojem v testové otázce obnáší, vyhledejte si ho v odborné části B Rámcové uživatelské metodiky stejné barvy. Pro zápis odpovědí a součet bodů z testu můžete využít níže vloženou tabulku.

 

Zpět na obsah >>