Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Samoanalýza je zaměřená na zjištění nedostatků, mezer, nebo rozdílu mezi současným stavem a stavem požadovaným v subjektu. Jedná se o jednoduchý test, který je využitelný v situacích, kdy dochází k plánování nějaké strategie nebo změny.

Test je tvořen čtyřmi povinnými parametry uzavřených testových otázek (A, B, C, D), u každého povinného parametru vyberte pouze jednu odpověď.

U dvou doplňkových parametrů (E, F), na které lze odpovědět „ano“ nebo „ne“, můžete zvolit více odpovědí. Jednotlivé parametry jsou od sebe barevně odlišeny. Vedle každé z testových otázek je uvedena bodová hodnota kladné odpovědi (za odpověď „ne“ je vždy bodová hodnota nula).

Tyto bodové hodnoty po zodpovězení všech otázek sečtěte. Nejste-li si jistí, co některý pojem v testové otázce obnáší, vyhledejte si ho v odborné části B Rámcové uživatelské metodiky stejné barvy. Pro zápis odpovědí a součet bodů z testu můžete využít níže vloženou tabulku.

Testové otázky

A) Principy sociálního podnikání

A1. Máte zakotveny principy sociálního podnikání v zakládacích dokumentech organizace?

A2. Máte zakotveny principy sociálního podnikání v interních dokumentech, vnitřních předpisech?

B) Psychosociální podpora – integrační personalistika

B1. Máte zavedenou integrační personalistiku (samostatná pozice personalisty) včetně sady specifických personálních nástrojů a vzdělávání ve vnitřních předpisech organizace?

B2. Máte obsazenou samostatnou pozici personalisty ve vaší organizaci?

B3. Používáte alespoň nějaké specifické personální nástroje?

C) Právo a daně ISP OZP

C1. Máte zavedenou povinnost reinvestice zisku v zakladatelských dokumen- tech ve výši min. 51 % a máte vytvořen fond reinvestice rozděleného zisku ve vnitřních předpisech organizace?

C2. Máte reinvestici zisku zavedenou pouze v přihlášení k obecným principům SP, bez vytvořeného fondu reinvestice ve vnitřních předpisech organizace?

C3. Investujete provozní náklady do rozvoje integračních potřeb organizace?

D) Cílová skupina ISP OZP

D1. Zaměstnáváte více, jak 50 % přepočteného stavu zaměstnanců OZP?

D2. Zaměstnáváte více, jak 30 % přepočteného stavu zaměstnanců OZP?

E) Obchodní procesy v ISP OZP

E1. Realizujete společenské obchodní projekty?

E2. Používáte sociální marketing?

E3. Používáte obchodní značku Práce postižených?

E4. Pracujete se společenskou odpovědností?

E5. Pracujete s náhradním plněním?

F) Webový portál www.isp21.cz

F1. Znáte webový portál www.isp21.cz?