Reportáž 19/06/2024

Každý z nás může být občas Zajíčkem

Společnost Zajíček na koni poskytuje pomoc, poradenství a své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel s tělesným, mentálním nebo kombinovaným handicapem; sociokulturním handicapem – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny.

Foto | Zajíček na koni

Mladé handicapované zaměstnává v kavárně Café AdAstra, která sídlí v Praze. V kavárně pracují lidé s tělesným, mentálním či socio-kulturním handicapem, kteří nemají uplatnění na běžném trhu práce a většinou své místo nemohou najít ani na chráněných pracovištích. Cílem je vytvoření pracovních míst a vytvoření přirozeného prostředí, kde se spolu potkávají a pracují lidé s handicapem a ti, kteří žádný handicap nemají. Možnost zaměstnání osob s handicapem v kavárně podporuje rozvoj jejich pracovních dovedností a schopností, dochází ke zvyšování sebevědomí, a tím ke zkvalitnění celého jeho života.

Přímo v kavárně je i tzv. Zajíčkův obchůdek, kde si můžete zakoupit i věci od klientů. Můžete tak udělat dárkem radost svým blízkým. Některé výrobky jsou přímo od klientů, některé produkty jsou klienty balené a zdobené. Je to zase další činnost, kterou klienti v kavárně dělají a mají pocit z dobře vykonané práce a velkou radost, když se věci prodávají. Klienti jsou zde pod vedením zkušené arteterapeutky.

Ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel, nabízí Terapeutické jízdy pro děti a mladistvé s handicapy a Výcvikové jízdy pro děti a mladistvé z programu Pomoc sociálně slabým.

Terapie nespadá formálně pod hiporehabilitaci. V průběhu školního roku dochází klienti na skupinové terapeutické lekce, které probíhají pod dohledem cvičitele. Koně, na kterém dítě jede, vede vodič, klienta jistí rodič/zákonný zástupce a pokud je potřeba, z druhé strany koně jistí ještě jeden asistent/dobrovolník. Klienti stáje Bleu de ciel se setkávají při terapiích s individuálním přístupem. Výcviky na koních pro děti ze sociálně slabého prostředí probíhají pod dohledem zkušeného trenéra, zpočátku individuálně, později v malé skupince jezdců stejné či velmi podobné úrovně. Zápis na školní rok probíhá vždy první týden v září.

V neposlední řadě se věnují organizaci rozličných volnočasových aktivit a projektů se zvláštním zaměřením na integraci během celého roku. Přehled aktualit z obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni zde.

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."