Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."

Metodika se věnuje průběhu samoanalýzy a samoimplementace při realizaci Ergoprogressu. Slouží k samoedukaci zástupců subjektů zaměstnávajících OZP na chráněném trhu práce.

Integrační sociální podnikání je vyšším vývojovým stupněm podnikání, které by mělo být, co nejméně závislé na ostatních prostředcích svého financování (dotacích). Základní myšlenkou je tvořit byznys s vysokou přidanou společenskou hodnotou.

Seznam zkratek

Dokumenty Ergoprogress

1. Část A – identifikační a implementační obsah

2. Část B – odborný obsah Rámcové uživatelské metodiky Ergoprogress

2.1. Sociální podnikání, obecná část

2.2. Psychosociální proces integrační personalistiky v ISP OZP

2.3. Právo a daně ISP OZP

2.4. Obchodní procesy ISP OZP

2.5. Webová platforma www.isp21.cz