Rozhovor 21/01/2019

„Víme, že podnikání na chráněném trhu práce není jednoduché,“ míní Zita Kučerová

Hradec Králové – Centrum investic, rozvoje a inovací. Zita Kučerová je vedoucí Oddělení rozvoje a inovací, zástupkyně ředitele. Spolu se svými kolegy pomáhají jednotlivým sociálním podnikům v jejich činnosti.

RNDr. Zita Kučerová Ph.D. , vedoucí Centra rozvoje a inovací
RNDr. Zita Kučerová Ph.D. , vedoucí Centra rozvoje a inovací | foto: ISP21

Jak funguje centrum podpory sociálního podnikání v KHK?

Regionální centrum podpory sociálního podnikání je platforma v rámci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), příspěvkové organizace Královéhradecké kraje, působící též v oblasti regionálního rozvoje. Činnosti intenzivně rozvíjíme od roku 2015, soustředíme se zejména na podpora sociálního podnikání v našem kraji přesně dle potřeb našich regionálních aktérů. Naše činnosti zahrnují poradenství a individuální konzultace, dotační management, iniciace a facilitace rozvojových záměrů, popularizace oblasti. Pořádáme pravidelné tematické konference, semináře a workshopy, snažíme se prezentovat příklady dobré praxe, mj. prostřednictvím exkurzí do úspěšných sociálních podniků. Organizujeme vzdělávací moduly zaměřené na rozvoj sociálních podniků a velmi populární jsou rovněž každoroční Veletrhy sociálního podnikání. Od roku 2015 navštívilo námi realizované akce více než 550 osob, proškoleno v rámci vzdělávacích modulů bylo více než 90 osob. Mezi hlavní pilíře naší činnosti patří kromě oblasti sociálního podnikání také témata, jako jsou sociální bydlení, sociální inovace, zaměstnanost, společenská odpovědnost a další.

Spolupracujete se SP v KHK, jakou perspektivu v tom vidíte?

Naše činnosti by bez spolupráce se sociálními podniky neměly smysl, jsme tu hlavně pro to, abychom fungovali jako platforma na jejich podporu, abychom rozvíjeli oblast sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji cíleně, právě dle potřeb regionálních aktérů. V této činnosti samozřejmě nemůžeme působit izolovaně, proto kromě sociálních podniků spolupracujeme s celou řadou dalších partnerů, jako je např. Královéhradecký kraj, Úřad práce ČR, Statutární město Hradec Králové, Agentura pro sociální začleňování, Krajská síť Místních akčních skupin, Univerzita Hradec Králové, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nebo Centrum pro regionální rozvoj ČR. Z hlediska budoucí perspektivy se snažíme sociální podniky s jednotlivými aktéry co nejvíce propojovat.

„Bedlivě sledujeme příklady dobré praxe, jak funguje podpora sociálního podnikání v jiných krajích a úspěšné aktivity se snažíme přenést, rozvíjet i v našem regionu. A jsme rádi, pokud tomu je i naopak. “

Kde a jak získáváte nápady a inspiraci pro Váš rozvoj?

Nápady pro naše aktivity získáváme především od našich partnerů – aktérů v oblasti sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji. Snažíme se být s nimi co nejvíce v kontaktu a zacílit naši činnost přesně dle jejich aktuálních potřeb. Spousta podnětů z regionu k nám přichází také prostřednictvím Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje. Inspirací jsou nám rovněž úspěšné sociální podniky nejen v našem kraji, ale i okolí. Bedlivě sledujeme příklady dobré praxe, jak funguje podpora sociálního podnikání v jiných krajích a úspěšné aktivity se snažíme přenést, rozvíjet i v našem regionu. Samozřejmě jsme rádi, pokud tomu je i naopak.

Váš web k sociálnímu podnikání, co je jeho cílem?

Náš nový web www.socialnipodnikanihk.cz funguje od července 2018 a jeho cílem je poskytovat informace o oblasti sociálního podnikání z regionu, a nejen z něj na jednom místě. Funguje v rámci širší platformy www.zamestnanyregion.cz, která propojuje informace z regionu v oblasti zaměstnanosti a trhu práce, vzdělávání, sociálního podnikání a sociálního bydlení. Na webu naleznou zájemci obecné informace o sociálním podnikání, dozví se, jak založit sociální podnik, jaké jsou možnosti finanční podpory na lokální, národní i evropské úrovni, najdou zde informace o aktuálních výzvách, o plánovaných i již realizovaných akcích nebo příklady dobré praxe. Součástí je také interaktivní mapa a databáze sociálních podniků i poskytovatelů náhradního plnění v Královéhradeckém kraji. Zájemci naleznou kompletní nabídku v režimu náhradního plnění firem z našeho kraje s možností třídění dle výrobků nebo poskytovaných služeb.

„Síťování a propojování sociálních podniků a dalších aktérů je pro nás velké téma, patří mezi naše hlavní cíle.“

Snažíte se nějakým způsobem propojovat SP s firmami, úřady či jinými subjekty?

Síťování a propojování sociálních podniků a dalších aktérů je pro nás velké téma, patří mezi naše hlavní cíle. Na konci října jsme ve spolupráci s CzechInvestem realizovali Social Market Fórum Hradec Králové, což bylo interaktivní setkání firem z volného trhu práce a sociálních podniků formou tzv. speed datingu, kde si vzájemně představili nejen své výrobky, služby ale také potřeby, a společně hledali cestu, jak by mohli v budoucnu spolupracovat. Akce měla velký úspěch, takže v budoucnu bychom chtěli tento formát využít i v dalších oblastech, např. propojování sociálních podniků a neziskového sektoru aj. V listopadu 2018 se zároveň rozbíhá projekt do Praxe bez bariér zaměřený na rozvoj spolupráce sociálních podniků a speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji, v němž působíme v roli odborného garanta pro poskytovatele praxí pro zdravotně postižené žáky a absolventy s nižším středním odborným vzděláním.

Jaký názor máte na integrační sociální podnikání?

Integrační sociální podnikání je zajímavou vizí, jak by mělo zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ideálním případě vypadat, tj. vytvářet kvalitní pracovní pozice odpovídající konkrétnímu postižení, rozvoj potenciálu OZP zaměstnanců a jejich postupné zapojování do společnosti. Spolupracujeme se širokou škálou sociálních podniků v Královéhradeckém kraji a z jejich zkušeností víme, že podnikání na chráněném trhu práce není vždy jednoduché, proto se jim prostřednictvím činností našeho Regionálního centra podpory sociálního podnikání snažíme v jejich rozvoji maximálně pomáhat. Přechod od běžného sociálního podniku k integračnímu SP by měl být ideálně postupným cílem pro všechny z nich.

Můžete nám prozradit, jaké plány máte do budoucna?

Budeme pokračovat v plnění námi nastavených cílů a aktivit, o kterých jsem se zmínila již předcházejících otázkách. Do budoucna bychom se chtěli více zaměřit i na oblast společenské odpovědnosti firem, plánujeme také uspořádat seminář zaměřený na odpovědné zadávání veřejných zakázek nebo CSR komunikaci. Snažíme se rovněž rozvíjet oblast dostupného bydlení v kraji. Na jaře 2019 by měl proběhnout již 3. ročník Veletrhu sociálního podnikání. Máme i některé novinky, které jsou zatím fázi zrodu, a doufejme, že vás s nimi budeme moci seznámit začátkem roku 2019.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."