Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Tato dohoda je definována v zákoně o zaměstnanosti § 78 a násl.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."