Rozhovor 04/09/2019

Hana Konopáčová: „Do stejné řeky dvakrát nevstoupíš“

Hana Konopáčová, Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních svým žákům poskytuje také ubytování na třech budovách internátu. V rámci pobytu mají také širokou škálu volnočasových aktivit. O fungování internátu, Středisku volného času, ale také o dalších možnostech, které žáci mají, čtěte v následujícím rozhovoru.

Hana Konopáčová z OAJL.
Spolu s dcerou a rodinným hlídačem. | foto: archiv H. Konopáčové

Na OAJL jste působila jako vychovatelka, co děláte teď aktuálně?

Pracuji jako vedoucí internátu, mám na starosti nově sloučené úseky, a to zdravotní a vychovatelský. Co se týká personálu, jedná se o vychovatele, asistenty vychovatele, zdravotní sestry a sanitáře.

„Nově poskytujeme péči asistentek vychovatele, které se věnují bazální stimulaci.“

Mohla byste popsat, jaké činnosti internát poskytuje pro ubytované žáky?

Internát nabízí širokou škálu volnočasových aktivit pod vedením pedagogů a vychovatelů. Zároveň nově poskytujeme péči asistentek vychovatele, které se věnují bazální stimulaci. Jedná se o novinku, kterou se učíme a chceme ji pozvolna zavádět. Cílem stimulace je udržení zbytků zachovalých schopností u žáků, kteří mají psychické a zdravotní problémy. Především jde o různá mikropolohování, masáže, ale také jiné činnosti, kterých je mnoho.

„Nabídka aktivit našeho Střediska volného času je velmi bohatá.“

V rámci internátu nabízíte mnoho volnočasových aktivit. Jaké?

Nabídka aktivit je spojená s činnostmi našeho Střediska volného času, které při škole působí. Prakticky se prolíná, jak časově, tak i pokrytím personálu. Nabídka je velmi bohatá. Ze sportovních aktivit je to florbal, stolní tenis, boccia či plavání. Samozřejmě nabízíme také kroužky s umělecko-estetickým charakterem, tedy kroužek výtvarný, fotografický, keramický, grafický a mnoho dalších. Kompletní nabídku našich aktivit najdete na našem webu www.oajl.cz. Co se týká rozšířenější péče, pak je to bazální stimulace, kterou jsem již zmiňovala. Asistentky vychovatele při ní provádí s žáky nácviky chůze po schodech, a to u žáků, kteří potřebují trénovat.

„Je potřeba, abychom všichni pracovali komplexně a přístup sjednotili.“

V poslední době došlo v organizaci internátu k mnoha změnám, jak jste již zmínila. Mohla byste nám je konkrétně popsat?

Nově jsme sloučili úseky, konkrétně vychovatele a zdravotníky, které pracovaly 25 let zvlášť. Poskytovaly tak i oddělenou péči, což se snažíme změnit. Je zapotřebí, aby pracovaly tyto úseky komplexně a přístup sjednotily. Pracujeme se stejnými žáky. Cílem je používání stejných metod a principů výchovy, abychom dovedli žáka k samostatnosti a dalšímu, lepšímu vstupu do života.

Nakročeno máte dobře. Daří se vám, co jste začali?

Ano. Samozřejmě jsme museli překonat nějaké počáteční nevole a problémy. Každá změna jistě člověka zaskočí a je potřeba dát tomu nějaký čas. Všichni si zvyknou, tak je to vždy. Aktuálně jsme ve fázi, kdy z těchto změn těžíme. Již nyní vidíme první pozitiva, internátní tým začíná působit stejným směrem. Máme výsledky, které jsou hmatatelné, věříme, že to bude stále lepší a lepší.

„U každého žáka máme sestavený plán podpory, podle kterého s ním pracujeme.“

Přistupujete i na internátu k žákům individuálně nebo podle nějakého sestaveného plánu?

Přistupujeme ke každému žákovi individuálně. Máme u každého žáka sestavený plán podpory, podle kterého s ním pracujeme. Nově hodláme v rámci bazální stimulace zpracovat autobiografii, tedy rozsáhlou anamnézu. V té se od žáka zjišťují informace, které potřebujeme znát. Jaké užívá léky, jakou polohu má rád při spaní, jakou preferuje vodu na koupání a zda preferuje sprchu nebo raději vanu. Těchto informací je mnoho. Zkrátka, zajímáme se o žáka komplexně jako o osobnost, nikoli jako o člověka s postižením.

Fotogalerie

Během Velikonočních dělánek na OAJL. | foto: archiv H. Konopáčové
S kolegyní Mgr. Martinou Chrastinovou na letním kurzu. | foto: archiv H. Konopáčové
  • Během Velikonočních dělánek na OAJL. | foto: archiv H. Konopáčové
  • S kolegyní Mgr. Martinou Chrastinovou na letním kurzu. | foto: archiv H. Konopáčové
  • Během Velikonočních dělánek na OAJL. | foto: archiv H. Konopáčové

  • S kolegyní Mgr. Martinou Chrastinovou na letním kurzu. | foto: archiv H. Konopáčové

  • Během Velikonočních dělánek na OAJL. | foto: archiv H. Konopáčové
  • S kolegyní Mgr. Martinou Chrastinovou na letním kurzu. | foto: archiv H. Konopáčové

Zmínila jste mnoho zaměstnanců. Kdo je žákům po vyučování, tedy odpoledne k dispozici?

Především pedagogickou činnost zajišťují vychovatelé v rámci jednotlivých volnočasových aktivit, kroužků, a zároveň si opatrují svou výchovnou skupinu. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých skupin, které zároveň odpovídají složení tříd ve škole. S výchovnou skupinou vychovatel pracuje opět podle plánu, konkrétně plánu výchovné skupiny. Na internátu působí také asistenti vychovatele, ti se žáky pracují na zlepšení sebeobsluhy. Pomáhají jim při přesunech do sprchy, dělají nácviky chůze, drobné masáže v rámci již zmiňované bazální stimulace nebo také mikropolohování. Velkou měrou se také podílí na přípravě žáků na vyučování. Co se týká právě příprav na výuku, jsou žákům k dispozici, jak vychovatelé, tak i jejich asistenti.

„Na internátu je žákům k dispozici 24 hodin zdravotnický personál.“

A ze zdravotního personálu?

Na internátu jsou žákům k dispozici 24 hodin denně dva sanitáři a jedna zdravotní sestra. Fungujeme však jako školské zařízení. Jelikož není přítomen školní lékař, je zapotřebí, aby si v případě nemoci či úrazu odváželi žáky rodiče domů.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."