Reportáž 17/07/2019

Delegace z Gruzie v Ergotepu

Pro každý podnik je důležité partnerství a spolupráce s jinými podniky. Tentokrát se v Ergotepu rozhodli pro spolupráci a získávání informací v Gruzii.

Představení projektu Ergoprogress návštěvě z Gruzie.
Představení projektu Ergoprogress. | foto: ISP21

Na počátku června navštívila Ergotep, družstvo invalidů v Proseči vzácná návštěva z Gruzie. Delegaci tvořili zástupci rozvojových agentur a vzdělávacích institucí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o návštěvu Pardubického kraje, spolu s nimi také přijali pozvání Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a spolu s ním také Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. dále jen KONEP. Delegace navštívila Českou republiku za účelem seznámení se s fungování sociálního podnikání u nás. Zároveň se také zúčastnili Burzy filantropie v Pardubicích, u které též projevili zájem o informace a její samotné fungování.

Fotogalerie

Nana Chkareuli | foto: ISP21
Představení struktury skupiny Ergotep. | foto: ISP21
Prohlídka podniku v rámci návštěvy. | foto: ISP21
Petr Herynek, předseda družstva. | foto: ISP21
 • Nana Chkareuli | foto: ISP21
 • Představení struktury skupiny Ergotep. | foto: ISP21
 • Prohlídka podniku v rámci návštěvy. | foto: ISP21
 • Petr Herynek, předseda družstva. | foto: ISP21
 • Nana Chkareuli | foto: ISP21

 • Představení struktury skupiny Ergotep. | foto: ISP21

 • Prohlídka podniku v rámci návštěvy. | foto: ISP21

 • Petr Herynek, předseda družstva. | foto: ISP21

 • Nana Chkareuli | foto: ISP21
 • Představení struktury skupiny Ergotep. | foto: ISP21
 • Prohlídka podniku v rámci návštěvy. | foto: ISP21
 • Petr Herynek, předseda družstva. | foto: ISP21

Jeden z přítomných gruzínských hostů Rastom Gamisonia uvedl: „S tématem sociálních inovací u nás teprve začínáme, dnes jsem tu objevil model spolupráce napříč sektory, který funguje a je bezesporu unikátní,“ a dodal: „V době dnešní technokratické společnosti je pomoc a podpora potřebnějším stále vzácnější, rádi bychom model burzy filantropie aplikovali i v našich podmínkách.“

Gruzínská delegace navštívila také Ergotep, družstvo invalidů v Proseči u Skutče. Předseda družstva Bc. Petr Herynek představil zástupcům delegace projekt Ergoprogress. Zároveň také seznámil návštěvu s aktuálním stavem sociálního podnikání v České republice. Cílem návštěvy je rozšíření partnerství a navázání spolupráce, a to i za hranice České republiky. Dále také implementace filozofie Ergoprogress do podniků v Gruzii. V brzké době vycestuje do Gruzie zástupce Ergotepu, družstva invalidů Mgr. Karel Machotka. V rámci již navázané komunikace je předjednána dlouhodobá spolupráce.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."