Rozhovor 29/05/2019

Je pro nás důležité, že chce člověk pracovat. Žádný hendikep není překážkou

FOKUS Vysočina, z. ú. – Už z názvu společnosti vyplývá, že sídlí přímo na Vysočině. FOKUS Vysočina má rozsáhlé spektrum činností a jeho ústředním tématem je podpora lidem s duševním onemocněním. Té je možné docílit třeba i širokou nabídkou práce. „Úspěšný sociální podnik Chráněné dílny FOKUS Vysočina, s. r. o. je pro nás důkazem efektivity sociálních služeb mateřské organizace, celé myšlenky a úzdravy i zapojení lidí nejen s duševním onemocněním,“ říká Anna Šimonová, ředitelka FOKUSU Vysočina.

Fokus vysočina, ředitelka Anna Šimonová.
Anna Šimonová, ředitelka Fokusu Vysočina. | foto: ISP21

Co bylo vlastně podnětem ke vzniku organizace?

FOKUS Vysočina vznikl před 27 lety z popudu lékařů z Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Jejich cílem bylo, aby se lidé po ukončení hospitalizace začlenili zpět do běžného života. K tomu by jim napomohlo zajištění práce, bydlení nebo individuální podpory. Usilovali o vytvoření komunitní služby zaměřené na přirozené zapojení člověka se zkušeností s duševním onemocněním do společnosti.
FOKUS tak postupně začal poskytovat sociální služby i provozovat dobrovolnická centra. Zároveň nabízel zaměstnání právě lidem se zkušeností s duševním onemocněním. A v průběhu let byl založen sociální podnik Chráněné dílny FOKUS Vysočina, s. r. o.

Máte více provozoven. Kde konkrétně?

Chráněné dílny FOKUS Vysočina, s. r. o. jsou středně velkým podnikem, který zaměstnává zhruba 220 zaměstnanců. Z nich je 95 procent lidí se zdravotním znevýhodněním či postižením. Soustředíme se na region, kde naše mateřská organizace působí, převážně tady v kraji Vysočina. Provozovny máme v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Chotěboři a částečně zasahujeme do Pardubického kraje, kde máme v Hlinsku také jednu provozovnu.

„Nabízíme práci tomu, kdo má chuť a zájem pracovat. Není podstatné, jaký má hendikep.“

Kdo je vaší cílovou skupinou?

Nevedeme si detailní statistiku podle druhu onemocnění. Sledujeme pouze druh invalidity. 59 % přepočtených zaměstnanců pobírá invalidní důchod 1. nebo 2. Stupně, 28 % 3. stupně, 2 % jsou zaměstnanci zdravotně znevýhodnění a 11 % je bez zdravotního znevýhodnění. Zaměstnáváním lidí s hendikepem se zabýváme již od roku 1993. Snažili jsme se nabídnout práci lidem s duševním onemocněním, kteří byli v sociálních službách mateřské organizace. Proto i velká většina našich zaměstnanců jsou lidé, kteří mají zkušenost s onemocněním jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy.
V současnosti nabízíme práci komukoliv bez ohledu na to, jaké má zdravotní znevýhodnění. Pro nás je důležité, že dotyčný chce pracovat. V současnosti můžeme nabídnout široké portfolio uplatnění – prodavač potravin, výroba lahůdek, cukrářské práce, praní prádla a šití, manuální profese v oblasti údržby zeleně a lesních porostů nebo ve výrobě keramiky. Chceme, aby uchazeč našel tu práci, ve které může uplatnit své dovednosti a dál se rozvíjet.
A co zaměstnancům můžeme ještě nabídnout? Kromě široké nabídky pracovních možností, je to práce na zkrácený úvazek (velká většina lidí nepracuje na více jak 0,5 úvazku), delší dobu v zácviku, možnost spolupráce se sociální službou mateřské organizace, profesní rozvoj a příjemnou atmosféru na pracovišti. Kromě toho většina našich zaměstnanců uvádí, že hlavním přínosem z práce v sociálním podniku je pocit užitečnosti, uplatnění a možnost nebýt sám, možnost sdílet.

Ve vašich vizích máte také vyvinutí vlastního unikátního produktu. Můžete nám prozradit více?

To je jedna z našich vizí. Nechceme být pouze posledním článkem ve výrobě. Úzce spolupracujeme s regionálními firmami, děláme pro ně kompletační či kontrolní práce. V současnosti je na pracovním trhu nízká nezaměstnanost a obrovská poptávka po zaměstnancích. Firmy nám dávají zakázky a naši zaměstnanci je rádi realizují. I přesto všechno si myslíme, že je dobré, abychom stáli na nějakém vlastním produktu a nebyli natolik závislí na našich partnerech. Proto jsme se zaměřili více na gastro podnikání. Během šesti let se nám postupně podařilo otevřít tři obchody, které nabízejí především naše vlastní cukrářské a lahůdkářské výrobky. Pokud někde narazíte na značku Čistá duše, věřte, že jste u nás a neváhejte ochutnat skvělé zákusky či chlebíčky ze sezónních produktů.

Plánujete tedy v tomto ohledu přijímat i nové zaměstnance?

V posledních šesti letech jsme do našich gastro provozů přijali kolem 50 až 60 nových zaměstnanců. První podnět nám dala Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod tím, že nám nabídla provozování kiosku přímo v areálu nemocnice. Byla to výzva, kterou jsme nemohli odmítnout. Chtěli jsme dokázat, že člověk může z role pacienta přejít do role prodavače nebo pokladní. Zkrátka, že na stejném místě se stejnou nemocí můžete být v jiné roli, situaci a jiném světě. O dva roky později jsme otevřeli cukrárnu v Hlinsku. Nechtěli jsme již jen prodávat zboží, chtěli jsme si ho sami vyrobit. Proto v Cukrárně Čistá duše pečeme zákusky i dorty a každý, kdo přijde, nám doslova vidí až do kuchyně. A pak už jen zbývalo zajistit si vlastní slané lahůdky – chlebíčky, saláty. Proto jsme před dvěma lety otevřeli také bistro Čistá duše, opět s výrobou, a to přímo v Havlíčkově Brodě. Snažíme se tedy nabídnout ucelený komplex. Máme obchody, ve kterých prodáváme vlastní výrobky, produkty od našich dodavatelů a zároveň nabízíme catering pro místní firmy.

Fokus Vysočina

Kiosek Čistá duše sídlí uvnitř areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. | foto: ISP21
Kavárna Čistá duše v centru Havlíčkova Brodu. | foto: ISP21
Ručně vyráběné keramické hrníčky z dílen Fokusu Vysočina. | foto: ISP21
Kavárna Čistá duše nabízí příjemné posezení se skvělým občerstvením. | foto: ISP21
 • Kiosek Čistá duše sídlí uvnitř areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. | foto: ISP21
 • Kavárna Čistá duše v centru Havlíčkova Brodu. | foto: ISP21
 • Ručně vyráběné keramické hrníčky z dílen Fokusu Vysočina. | foto: ISP21
 • Kavárna Čistá duše nabízí příjemné posezení se skvělým občerstvením. | foto: ISP21
 • Kiosek Čistá duše sídlí uvnitř areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. | foto: ISP21

 • Kavárna Čistá duše v centru Havlíčkova Brodu. | foto: ISP21

 • Ručně vyráběné keramické hrníčky z dílen Fokusu Vysočina. | foto: ISP21

 • Kavárna Čistá duše nabízí příjemné posezení se skvělým občerstvením. | foto: ISP21

 • Kiosek Čistá duše sídlí uvnitř areálu Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. | foto: ISP21
 • Kavárna Čistá duše v centru Havlíčkova Brodu. | foto: ISP21
 • Ručně vyráběné keramické hrníčky z dílen Fokusu Vysočina. | foto: ISP21
 • Kavárna Čistá duše nabízí příjemné posezení se skvělým občerstvením. | foto: ISP21

Gastro provoz je náročnější, než jsem si původně myslela. V současné době jsou dva provozy ekonomicky stabilní, zbývá nám posílit i ten třetí. Věřím, že se to letos podaří. U výrobny nám trvá zhruba tři roky, než se zaučíme, vytvoříme stabilní tým pracovníků a najdeme vlastní klientelu. Až se nám podaří zajet celkově gastro Čistá duše, pak se možná budeme rozvíjet dále.

Co plánujete do budoucna, popřípadě, co byste rádi realizovali?

Chceme zlepšit materiální a technické vybavení některých dílen. Potýkáme se s kapacitními problémy, hledáme nové prostory. Zaměřujeme se i na vzdělávání zaměstnanců, aby mohli zastávat více kvalifikované práce a pozice s vyšší mírou odpovědnosti. Vyžaduje to nejen rozvoj naší hospodářské činnosti, ale je to především posláním naší společnosti. Tím je snaha o vyšší míru uplatnění našich zaměstnanců a jejich samostatnost a nezávislost.
Chceme, aby dalším produktem sociálního podniku bylo šíření povědomí o tom, že i člověk s těžkým zdravotním postižením se dokáže uplatnit na trhu práce. Že přináší hodnotu nejen pro podnik samotný, ale pro celou společnost. Naši zaměstnanci jsou hrdi na svůj podnik a na to, že společně dokážeme vyrábět kvalitní produkty. Úspěšný sociální podnik Chráněné dílny FOKUS Vysočina, s. r. o. je pro nás důkazem efektivity našich sociálních služeb mateřské organizace, celé myšlenky a úzdravy i zapojení lidí nejen s duševním onemocněním.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."