Rozhovor 05/04/2019

Kavárna Café Robinson motivuje a připravuje na další činnost lidi se zkušeností s duševním onemocněním

Café Robinson, Pardubice. Příjemné posezení na zahrádce, krásně vybavený interiér uvnitř. Stěny zdobí umělecké fotografie a kresby, které se každý měsíc obměňují. To však není vše, co bychom vám o kavárně Café Robinson prozradili. Zaměstnávají zde lidi se zkušeností s duševním onemocněním. O jejich kuchyni není třeba dlouze mluvit, vůně se line v prostorech celé kavárny. Jistě vás překvapí i přístup ke zvířatům a vybavení pro děti, které kavárna nabízí. Rozhovor poskytla Eliška Kašparová, vedoucí kavárny.

kavárna Café Robinson Pardubice, chráněná dílna
Obsluha je vždy připravena na nové hosty. | foto:ISP21

Jak vaše kavárna funguje?

Jsme tréninková kavárna se zaměřením na propojení sociální a pracovní rehabilitace pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Ti zde mají možnost v bezpečném prostředí získat nebo obnovit své pracovní dovednosti a nadále je rozvíjet. Připravujeme netradiční jídla z poctivých surovin vhodná pro vegetariány, vegany i celiaky. Nabízíme široký sortiment nápojů, především kvalitní kávy a originálních alko i nealko nápojů. Snažíme se podporovat hlavně malé a lokální dodavatele. Čas strávený v naší kavárně si můžete zpříjemnit kreslením na papírové ubrusy, hraním her, čtením knih z naší knihovny či prohlídkou výstavy obrazů, která se každý měsíc obměňuje. V teplých měsících pak můžete posedět na naší zahrádce.

Vaše organizační struktura je složitá. Kam tedy spadáte?

Naše kavárna spadá pod organizaci Péče o duševní zdraví. Tato organizace má několik středisek a my jsme jedním z nich. Naše středisko Výměník má dohromady několik provozů: kavárnu, šicí dílnu, sociálně terapeutickou dílnu a technickou dílnu.

Co se týká personálního obsazení, kdo je cílovým klientem?

Jak již bylo řečeno, zaměstnáváme lidi se zkušeností s duševním onemocněním, ale dáváme pracovní příležitosti i lidem s jiným zdravotním omezením. Ti však nemohou využívat našich služeb sociální rehabilitace.

Kolik máte zaměstnanců?

Dohromady je nás nyní v kavárně 18. Z toho dvě sociální pracovnice, které zajišťují provoz kavárny a obsluhu baru. Dále pak kuchařka, která je zároveň pracovnicí v sociálních službách. Na chráněných pracovních místech máme pět barmanů, pět kuchařů a jednu úklidovou pracovnici. Náš tým dále doplňují dvě brigádnice, externí pracovníci, administrativní pracovnice a řidič, který nám zajišťuje nákupy.

„Snažíme se každého motivovat a připravit na danou činnost.“

Vedení týmu a kontrola nad zaměstnanci, zejména pak v kavárně je důležitá. Jak to funguje u vás?

Naše kavárna je v tomto ohledu oproti klasickým kavárnám velmi specifická. Naši zaměstnanci dostávají na pracovišti velkou míru podpory. Rozvoj a udržení pracovních dovedností je mnohdy dlouhodobým procesem. Je to náročné, konkrétně v takto malém personálním obsazení, ale snažíme se každého motivovat a připravit na danou činnost, dle jeho individuálních možností.

„Individuální plán je pro práci s klienty nejdůležitějším prostředkem ke spolupráci. Když nevíte, kam jdete, nikdy tam nedojdete.“

Co byste nám mohla říci o vaší sociální rehabilitaci?

Hlavní činností naší služby je upevnění, obnovení nebo získání znalostí a dovedností potřebných pro práci. Pomoci klientům naučit se pracovat s projevy onemocnění tak, aby je při vstupu na trh práce omezovali co nejméně, to vše v bezpečném prostředí. Posláním služby sociální rehabilitace je připravit klienty na vstup či návrat do zaměstnání, buď na otevřeném trhu práce, nebo na chráněném pracovním místě. V Café Robinson nabízíme sociální rehabilitaci za barem a v kuchyni. Vždy záleží, zda přichází klient, který má či nemá nějaké předchozí pracovní dovednosti. Na základě mapování klientovi situace tvoříme individuální plán, podle kterého poté spolupracujeme. Individuální plán je pro práci s klienty nejdůležitějším prostředkem ke spolupráci. Když nevíte, kam jdete, nikdy tam nedojdete.

Nejvíce se setkáváme s přáním klienta obnovit své pracovní návyky. Například nácvik pravidelného docházení, naučit se ráno vstát, dojít na sociální rehabilitaci, případně se naučit omluvit z nepřítomnosti. Intervaly docházky se následně navyšují. Klient dochází například 1x týdně na 1 h., poté 2x týdně, 3x týdně 2 h. Probíhá tak nácvik pravidelnosti, soustředěnosti, pracovního tempa. S některými se učíme orientovat se v čase (rok, období, měsíc, den). Klient si pořídí diář, do kterého si termíny schůzek zapisuje. Dále probíhá zprostředkování se společenským prostředím. Klient se postupně dostává do provozu kavárny, kde se seznamuje se zaměstnanci, navazuje s nimi vztahy, učí se s nimi komunikovat a jednat. Získává či obnovuje základní pravidla chování, společenské normy, asertivní jednání. V případě, že má klient zájem získat základní pracovní dovednosti pro práci v kavárně, ať už za barem či v kuchyni, probíhá seznámení s chodem. Nácvik přípravy kavárny před otevřením, úklidu, obsluhy elektrických přístrojů, obsluhy kávovaru, výčepního zařízení, práce s penězi, s pokladním systémem, přípravou surovin, mytí nádobí.

kavárna Café Robinson

Zaměstnanci Café Robinson. | foto: ISP21
V prostorách celé restaurace je možnost příjemného posezení. | foto: ISP21
Své si najdou také milovníci četby. V pozadí točité schodiště do patra. | foto: ISP21
  • Zaměstnanci Café Robinson. | foto: ISP21
  • V prostorách celé restaurace je možnost příjemného posezení. | foto: ISP21
  • Své si najdou také milovníci četby. V pozadí točité schodiště do patra. | foto: ISP21
  • Zaměstnanci Café Robinson. | foto: ISP21

  • V prostorách celé restaurace je možnost příjemného posezení. | foto: ISP21

  • Své si najdou také milovníci četby. V pozadí točité schodiště do patra. | foto: ISP21

  • Zaměstnanci Café Robinson. | foto: ISP21
  • V prostorách celé restaurace je možnost příjemného posezení. | foto: ISP21
  • Své si najdou také milovníci četby. V pozadí točité schodiště do patra. | foto: ISP21

Když je klient připraven, začíná se postupně začleňovat do chodu kavárny po otevření, dostává se do kontaktu s hosty, nacvičuje komunikaci, psaní objednávek, předávání a komunikaci s kuchyní, zapisování do pokladního systému, přípravu nápojů. S tím je spojen nácvik týmové spolupráce, rozdělování úkolů, společná komunikace a koordinace práce hlavně v době obědů, kdy je v kavárně více hostů.

Při získání zaměstnání a využívání služby se klient učí práci si udržet a posouvat se, zdokonalovat, získávat více kompetencí, samostatnosti s čímž je spojeno i získání větší sebedůvěry. Probíhá hodnocení, nácvik sebereflexe, dále psaného projevu, jednání se zákazníky, sepisování nákupu a vyřizování rezervací.

Klienti se účastní akcí pořádaných v kavárně i mimo ni. Získávají další dovednosti a učí se být i v jiném prostředí, seznamovat se s novými lidmi. Co si klient společně s pracovníkem naplánuje, v čem potřebuje podporu, aby odstranil překážku k získání či udržení zaměstnání, na tom se snažíme pracovat. Kavárna by však měla být pouze přechodným pracovištěm. Naším cílem je klientův návrat na otevřený trh práce. U některých klientů to však není možné a my to respektujeme.

Máte ještě další provozy. Je u vás možnost posunu, respektive kariérního růstu?

Ano, máme více provozů, které jsou vzájemně propojené a spolupracují. Sociálně terapeutická dílna je z našich provozů nejnízkoprahovější. Odtud se klient může posunout do našich dalších provozů, tedy i do kavárny, kde po úspěšném absolvování sociální rehabilitace může v případě volné kapacity získat chráněné pracovní místo. Není však vyloučeno využívat dvě služby současně, i při zaměstnání. Například klient, který je zaměstnancem kavárny a využívá služby sociální rehabilitace v kavárně, může současně využívat služeb sociálně-terapeutické dílny.

Vrací se k vám hosté, máte stálou klientelu?

Ano, vrací se a dovolím si říct, že se vrací rádi. S našimi stálými zákazníky máme hezké, někdy až osobní vztahy. Jsme velice blízko univerzity. Navštěvují nás tedy studenti, učitelé, ale jezdí k nám také zaměstnanci nedalekých firem. Důvodem je naše zdravější strava oproti konkurenci, ale také výborná káva z lokální rodinné pražírny a široký výběr netradičních nápojů. Spoustu hostů navíc láká naše převážně vegetariánská a bezlepková strava.

„Snažíme se podporovat malé a lokální dodavatele.“

Suroviny jsou základem dobré kuchyně. Dáváte přednost místním dodavatelům?

Ano, snažíme se podporovat malé a lokální dodavatele. Odebíráme například BIO zeleninu z Dolních Ředic, kávu Lamp Coffee z rodinné pražírny z Dašic nebo netradiční nápoje, které málokde v Pardubicích ochutnáte, například Bohemsca, Mošty z Loun, Pragomošt, Club Maté nebo Baťkovy bylinné sirupy.

Café Robinson, jste v něčem výjimeční oproti konkurenci? Když pomineme stravu a zaměstnávání lidí s duševním onemocněním?

Dovolím si říct, že jsme výjimeční v osobním a individuálním přístupu ke všem, koho k nám cesta zavede. Jak k našim klientům, zaměstnancům, tak k našim hostům. Vítáni jsou všichni všech věkových kategorií, včetně jejich čtyřnohých přátel. U nás se budete cítit jako doma v obýváku, bez předsudků.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."