2.2.8 Specifické personální podmínky v ISP OZP

VARIABILITA PRACOVNÍHO ÚVAZKU

Zkrácené pracovní úvazky jsou samozřejmostí. Jejich škála (např. 2, 3, 4... hodinové úvazky, práce 3 dny v týdnu apod.) se odvíjí od individuálních zdravotních a fyzických možností OZP zaměstnance vykonávat konkrétní pracovní činnost.

VARIABILITA PRACOVNÍCH POZIC

Střídání pracovních pozic v rámci úvazku není nemožné. V ISP pracovní náplň dokážou přizpůsobit zdravotnímu omezení, dovednostem a schopnostem OZP zaměstnance.

 HYGIENA PRACOVIŠTĚ

Bezprašné, dobře odvětrávané a osvětlené pracoviště, kde se dodržují všechny limity a odstraňujírizika (např. limity fyzické zátěže, hygienické podmínky, vybavení pro poskytnutí první pomoci, mikroklimatické podmínky na pracovišti aj.) je základním pilířem zaměstnavatele ISP.

Bezbariérový přístup na pracoviště včetně bezbariérového sociálního zařízení, kuchyňky, ergonomicky upravená pracovní deska stolu, speciální pomůcky pro snadnější ovládání PC (speciální klávesnice, alternativní myši, speciální programy pro alternativní ovládání počítače) to vše je s ohledem na hendikep zaměstnance a na základě individuálního přístupu.

SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI

Nic není statické (neměnné), aby zaměstnavatel zajistil kvalitu pracovního místa pro OZP, pravidelně komunikuje a spolupracuje s lékaři, kteří zajišťují dohled nad pracovními místy ve vztahu k zdravotním omezením zaměstnanců.

V rámci individuálního přístupu zaměstnavatele ISP je žádoucí a nevyhnutelná spolupráce s lékaři/specialisty jako jsou např. fyzioterapeuti, psychiatři a jinými odborníky (např. specialisté na poruchy autistického spektra), kteří podpoří zaměstnavatele a zaměstnance tak, aby hendikep nebyl překážkou efektivně odvedené práce. Cílem integrační personalistiky je podpora udržitelnosti dobrého zdravotního stavu.

DOPRAVA DO ZAMĚSTNÁNÍ

Pravidelný svoz zaměstnanců služební dopravou do místa zaměstnání patří ke standardům ISP.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

V rámci podpory integrace osob se zdravotním postižením do pracovního a společenského života je realizace a provoz sociálního bydlení jistě výhodou. Snahou je tak v rámci regionu začlenit zdravotně postižené spoluobčany do běžného života.

 

Zpět na obsah >>