Generální ředitelství Úřadu práce České republiky (ÚPČR)

Organizační složka Úřadu práce České republiky, který je zřízen zákonem o Úřadu práce České republiky.

Generální ředitelství ÚPČR řídí činnost ÚPČR a plní další povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy. ÚPČR se dále dělí na krajské pobočky. Součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."