2.5.3 Vize rozvoje platformy

Cílem je vzestup a růst portálu isp21.cz, jako informační a komunikační platformy pro podporu integračního sociálního podnikání v ČR.

Ve fázi přípravy je inkubátor sociálního podnikání na podporu obchodních záměrů a projektů studentů speciálních škol a připravuje se další využití interní část portálu s administrativním zázemím projektu Ergoprogress.

Vizí je vytváření informativně diskusního prostředí, zaměřeného na problematiku integračního sociálního podnikání s cílovou skupinou OZP. Toto specializované zaměření má ambici být prostředím komunikujícím či navrhujícím systémové a legislativní změny v tomto oboru, společně s odborníky a odbornou veřejností.

 

Zpět na obsah >>