Sociální služba

Činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Cílem je snížení sociálních a zdravotních rizik, rozvíjení schopností, zlepšení nebo minimálně zachování soběstačnosti.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."