Reportáž 21/02/2023

Dobromysl je Neziskovkou roku 2022

Dobromysl na Berounsku působí už pětadvacet let. Aktuálně se stará o 116 klientů, dětí i dospělých s různou formou a mírou mentálního postižení, které je často kombinované s postižením fyzickým. Cílem je podpořit rodiny v náročné péči o blízké osoby s takovýmto hendikepem.

Dobromysl se stala neziskovkou roku 2022. Zleva ředitelka organizace Kateřina Dvořáková s Karolínou Mandíkovou, která se stará o fundraising PR. | Foto: Radek R. Kaša

„V Berouně a nově i v Hořovicích provozujeme denní stacionář. Pro klienty s lehčím postižením máme zase sociálně-terapeutické dílny a sociální podnik DobroDílo poskytuje několika lidem s hendikepem zaměstnání na chráněném trhu. Pomáháme také prostřednictvím osobní asistence v berounském dětském domově a v domácnostech. A v neposlední řadě pořádáme i terapeutické pobyty,“ shrnula činnost Dobromysli pracovnice pro PR a fundraising Karolína Mandíková pro BEROUNSKÝ DENÍK.

Vítězství je v Dobromysli vnímáno především jako šance na zlepšení vnímání neziskového sektoru v očích veřejnosti. „Ocenění jsme získali v profesionálním řízení neziskových organizací v kategorii neziskovky s více než 20 zaměstnanci a rozpočtem převyšujícím 10 milionů korun,“ říká Kateřina Dvořáková, ředitelka Dobromysli, která se do soutěže přihlásila poprvé pro BEROUNSKÝ DENÍK.

Neziskovka roku je nezávislé prestižní ocenění pro neziskové organizace v České republice, které od roku 2012 uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti díky její metodice „Zdravého organizačního řízení“©.

Průběh ocenění

NOMINACE, SEBEHODNOCENÍ

Neziskovka je nominována, nebo se přihlásí a dále zodpoví sadu otázek a předloží klíčové dokumenty a postupy řízení.

HODNOCENÍ EXPERTY

Nezávislí odborníci posoudí kvalitu dokumentace a realizují osobní rozhovory k ověření uvedených skutečností.

FINÁLOVÁ KOMISE

K závěrečné prezentaci organizací jsou pozváni tři finalisté z každé kategorie.

SLAVNOSTNÍ GALAVEČER

Galavečer je vyvrcholením napětí, protože výsledky jsou oficiálně zveřejněny až během galavečera.

ZPĚTNÁ VAZBA, březen 2023

Na zpětnovazebním semináři se účastníci dozvědí, co do příště zlepšit. Identifikací silných a slabých stránek v řízení jim pomáháme v profesionalizaci.

Více informací: neziskovkaroku.cz, berounsky.denik.cz, dobromysl.org

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."