2.4.7 Společenské obchodní projekty ISP OZP

Společenské obchodní produkty jsou pro integrační sociální podniky nezbytnou součástí obchodního produktového portfolia. Z obchodního pohledu jde o možnost vytvářet další obchodní projektya produkty směřované na rozvoj a integraci cílové skupiny. Jde většinou o produkty, které nejsou silné ve vazbě na tvorbu zisku, ale jsou dlouhodobé a především v komplikovaných obdobích se o ně může sociální podnik opřít. Navazují na produkt zaměstnanost OZP, kterou lze sledovat, již v úrovni subjektů zaměstnavatel OZP, kdy jde o službu dodávanou státu a financovanou zákonem o zaměstnanosti.

Nezbytnou podmínkou pro efektivní realizaci společenských produktů je integrační infrastruktura vybudovaná v podniku integrační personalistikou. Společenské produkty lze tvořit i ve vazbě na lokální potřeby společnosti.

1. Příprava k práci

ISP OZP je pro veřejný sektor jediným přirozeným prostředím pro nácvik kompetencí zaměstnanců nebo klientů vedoucích k uplatnění na trhu práce. V minulosti bylo hodně rozšířené fiktivní a nácvikové prostředí pro přípravu této cílové skupiny, ale výsledky jasně prokázaly, že nejefektivnější způsob pracovně rehabilitačních procesů je v integračním sociálním podniku. Opravdu odpovědně lze prověřit zbytkový pracovní potenciál pouze v ostrém prostředí sociálního podniku s přítomností integrační infrastruktury.

Sociální podnik je též důležitým prostředím pro sociální službu, především sociální rehabilitaci, kde opět až ostré prostředí sociálního podniku je schopno poskytnout testovací prostředí pro uchazeče, zvláště z chráněného trhu práce a zodpovědně rozhodnout o případném odklonu klienta od trhu práce k odlehčovacímu typu sociální služby, jako je např. pracovně terapeutická dílna.

Většina projektů přípravy k práci se realizuje v prostředí Aktivní politiky zaměstnanosti ve spolupráci s Úřady práce ČR.

2. Praxe a stáže studentů speciálních škol

V rámci tohoto produktu je podnik schopen organizačně a projektově zajišťovat praktikování a stážování studentů speciálních škol. Jde o propojení problematiky chráněného trhu práce a oblasti speciálního školství. Obě strany jsou v těchto projektech schopny řešit své aktuální nedostatky. Chráněný trh práce trpí nedostatkem personálních zdrojů. Díky tomu, že je kapacitně omezen a nemůže používat nástroje standardního trhu práce, jako např. import pracovníků ze zahraničí je v období ekonomické konjunktury pod silným tlakem v oblasti kapacit pracovníků z řad OZP.

Oproti tomu, speciálnímu školství chybí dnes přirození partneři pro poskytování odborné praxe a stáže jejich studentům. Důvodem je to, že většina subjektů na chráněném trhu práce jsou dnes subjekty na úrovni zaměstnavatelů OZP a nemají vytvořenou dostatečnou integrační infrastrukturu pro práci s touto cílovou skupinou. Výsledkem jsou cyklicky se opakující výuční obory, které studenti absolvují a opouští školu sice se třemi výučními listy, ale bez jakékoli praxe.

Ideálním místem pro dlouhodobou a koncepční praxi a stáž studentů speciálních škol je integrační sociální podnik.

3. Sociální služba sociální rehabilitace.

V naší společnosti dlouhodobě panoval názor, že vedle sebe nemůže fungovat sociální služba a chráněný trh práce. Tyto argumenty zaznívaly především v situacích, kdy byla obava o promíchávání jednotlivých cílových skupin a hrozícího rizika souběhu duplicitního financování. Jde o nepochopení situace a potřeb cílové skupiny. Integrační sociální podnik se svou schopností následného vytvoření pracovněprávního vztahu s klientem je ideálním prostředím pro realizaci sociální rehabilitace. ISP OZP využívá tuto službu pro potenciální zaměstnance, tedy ještě klienty sociální služby, ale i pro své stávající zaměstnance, zejména při startu jejich pracovního poměru, kdy cílem sociální služby je přidržet a poskytnout službu vedoucí k udržení pracovního poměru.

 

Zpět na obsah >>