Rozhovor 14/08/2019

Burza filantropie: „Smyslem burzy je snaha pomoci zrodu prospěšným projektům“

Burza filantropie se v Pardubickém kraji vyvíjí velmi dobře. Letos byla organizována již osmým rokem po sobě. Má své pravidelné donátory a některé subjekty se objevily na burze více než jedenkrát. Burza je důkazem, že pomoc v tomto ohledu má velký smysl. O jejím fungování více prozradili Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. dále jen KONEP a Ing. Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Účastníci Burzy filantropie v Pardubicích.
Účastníci Burzy filantropie v Pardubicích. | foto: Tereza Dostálová

Co je burza filantropie? O co se jedná?

O Burze filantropie lze říci, že je nástrojem k podpoře projektů neziskových organizací, jehož předností je jasná transparentnost. Podstatou formátu burzy je partnerská spolupráce veřejného, firemního a neziskového sektoru. Všechny tři sektory se tak sejdou v jeden čas na jednom místě.

„Jedná se o prezentaci projektů neziskových organizací, které se ucházejí o přízeň přítomných donátorů.“

Co je jejím cílem?

Jejím cílem je podpora prospěšných projektů neziskových organizací, které přispívají k rozvoji naší společnosti, našeho bezprostředního okolí. V reálu jde o prezentace projektů neziskových organizací, které se ucházejí o přízeň přítomných donátorů z řad firemního sektoru a veřejné správy, kteří v případě zaujetí mohou na realizaci projektu přispět finančně, materiálně nebo jinou formou pomoci. Smyslem burzy je také snaha najít řešení k tomu, aby se prospěšný projekt vůbec narodil a přitom nemusel stát tolik prostředků.

Kdo se může burzy účastnit?

Prostor burzy je určen nestátním neziskovým organizacím působícím v Pardubickém kraji, které se prostřednictvím maximálně dvou projektů ucházejí o podporu donátorů.

„V současnosti lze říci, že se jedná o zavedenou formu podpory.“

Pořádáte ji pravidelně?

Burza filantropie se „naostro“ rozjela v roce 2012 a od té doby se tento projekt koná každý rok, letos je to již po osmé. V současnosti lze říci, že se jedná o zavedenou formu podpory, která je v povědomí veřejnosti.

„Jedná se o obdobu pořadu s názvem Den D, jak jej známe z pořadu České televize.“

Kde jste se inspirovali?

Jedná se o obdobu pořadu s názvem Den D, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů. A právě tento projekt byl pro naši burzu inspirací.

Jaké sektory se burzy účastní?

Jak jsem již zmínil, celá myšlenka vychází z principu propojování veřejné správy, firemního a neziskového sektoru.

„Filantropie se stává součástí firemní politiky a společenské odpovědnosti a je určitým obohacením o zkušenosti, jak neziskový sektor funguje.“

Jak velký je zájem o účast na burze? Musíte podniky nebo žadatele odmítat?

V Pardubickém kraji se konají každoročně čtyři burzy, vždy po jedné v každém okrese. V loňském roce se díky zájmu donátorů konala ještě jedna burza navíc v Pardubicích. Z toho je patrné, že donátoři jsou si vědomi faktu, že být takto prospěšný je přínosné nejen pro neziskovky, ale i pro ně samotné. Filantropie se tak stává součástí jejich firemní politiky a společenské odpovědnosti a je určitým obohacením o zkušenosti jak neziskový sektor funguje.

Jaká je fluktuace donátorů a neziskových organizací? Mohou se účastnit pravidelně?

Ano, mohou. Máme donátory, kteří Burzu filantropie podporují od jejího vzniku a pravidelně se účastní každého jejího ročníku. Stejně tak neziskové organizace, které díky svým nápadům vymýšlejí stále nové projekty, se kterými se prezentují. V tomto případě ovšem doporučujeme neziskovkám, prezentovat se pouze dvěma projekty v rámci jedné burzy.

Fotogalerie

Zástupkyně gruzínské delegace, Nana Chkareuli. | foto: Tereza Dostálová
Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. | foto: Tereza Dostálová
Ing. Pavel Šotola a Bc. Jana Machová. | foto: Tereza Dostálová
O přidělení financí rozhodují donátoři. | foto: Tereza Dostálová
 • Zástupkyně gruzínské delegace, Nana Chkareuli. | foto: Tereza Dostálová
 • Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. | foto: Tereza Dostálová
 • Ing. Pavel Šotola a Bc. Jana Machová. | foto: Tereza Dostálová
 • O přidělení financí rozhodují donátoři. | foto: Tereza Dostálová
 • Zástupkyně gruzínské delegace, Nana Chkareuli. | foto: Tereza Dostálová

 • Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. | foto: Tereza Dostálová

 • Ing. Pavel Šotola a Bc. Jana Machová. | foto: Tereza Dostálová

 • O přidělení financí rozhodují donátoři. | foto: Tereza Dostálová

 • Zástupkyně gruzínské delegace, Nana Chkareuli. | foto: Tereza Dostálová
 • Bc. Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, z. s. | foto: Tereza Dostálová
 • Ing. Pavel Šotola a Bc. Jana Machová. | foto: Tereza Dostálová
 • O přidělení financí rozhodují donátoři. | foto: Tereza Dostálová

Kdo je donátor?

Donátoři Burzy filantropie, jak jsem uváděl v předešlých dotazech, jsou jak z firemního sektoru, tak i toho veřejného. Jedná se o zástupce nejen velkých firem, ale i o zástupce malých a středních podniků. Zároveň jsou mezi donátory zástupci obcí, města a kraje. V rámci burzy vzešlo již několik úspěšných projektů. Máte přehled, jak se organizacím daří po získání investice? Určitý přehled máme, neziskové organizace mají povinnost Koalici nevládek Pardubicka na konci roku poslat krátký dokument, kde shrnují, jak zvládly projekt zrealizovat, jaké byly vztahy a komunikace s donátory a zda se kromě přislíbeného příspěvku podařilo navázat s donátorem nějaký „hlubší“ vztah i nad rámec samotné Burzy filantropie.

„Jeden projekt získal takovým způsobem od donátora 100 tisíc korun.“

V jaké maximální výši lze získat finanční podporu?

Neziskovým organizacím doporučujeme, aby jejich projekty nepřesáhly částku 50 tisíc korun. Stává se ale, že donátory prezentovaný projekt zaujme takovým způsobem, že se rozhodnou ho podpořit mnohem vyšší částkou. Například jeden projekt získal takovým způsobem od donátora 100 tisíc korun.

„Odměnou pro donátory je pak nejen uspokojení ze smysluplné činnosti, ale i setkávání s výjimečnými lidmi.“

Jak byste s pomocí tohoto rozhovoru získali nové donátory?

Firmy a společnosti mnohdy cítí, že by měly pomáhat, ale neví jak. Prostřednictvím Burzy filantropie jsme schopni u nich nastartovat jejich společenskou odpovědnost, jejich osobní zapojení a motivaci pomáhat něčemu, co má smysl. Odměnou pro donátory je pak nejen uspokojení ze smysluplné činnosti, ale i setkávání s výjimečnými lidmi, se kterými si mají co říct a společnými silami dokážou zlepšovat svoje okolí. Pro donátory je Burza filantropie také určitým usnadněním, jak realizovat společenskou odpovědnost. Firmy nám říkají, že jim každý týden přijde do e-mailu žádost z řad neziskových organizací i jednotlivců o podporu a je pro ně těžké se v nich zorientovat. Burza filantropie pro ně může být záruka kvality, transparentnosti a může jim i ve výsledku ušetřit čas při podpoře neziskových projektů. Výhodou je určitě přímý kontakt s danými neziskovými organizacemi v roli žadatelů o podporu. Jinak totiž vypadá žádost o podporu v papírové podobě a jinak je přesvědčivá ústní prezentace na Burze filantropie.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."