Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


Skočit na pojmy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Chráněný trh práce

Pojem definovaný s účinností od 1. 1. 2018 zákonem o zaměstnanosti v § 78.

CSR komunikace

Termín odvozený z anglického slovního spojení Corporate Social Responsibility, nebo-li ve zkratce CSR.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Jde o termín definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 67 odst. 4).

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Tato dohoda je definována v zákoně o zaměstnanosti § 78 a násl.

Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Tuto evidenci definuje zákon o zaměstnanosti v § 84.

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky (ÚPČR)

Organizační složka Úřadu práce České republiky, který je zřízen zákonem o Úřadu práce České republiky.

Integrační sociální podnik OZP

Subjekt, z jehož právní podstaty vychází práce se skupinou OZP a OZZ. Jeho hlavní ideou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro lidi z chráněného trhu práce a jejich postupné zapojování do společnosti.

Komplexní integrace

Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Náhradní plnění

Nejde o pojem definovaný zákonem. Náhradním plněním se rozumí jeden ze způsobů plnění povinného podílu zaměstnávání OZP zaměstnavateli s více jak 25 zaměstnanci.

Osoba s těžším zdravotním postižením

Osoby s těžším zdravotním postižením definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2 písm. a).

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

OZP vymezuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2.

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

OZZ definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 3).

Povinný podíl OZP

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 81.

Pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 75 odst. 1).

Pracovní rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 69 odst. 2).

Příprava k práci zdravotně postižených osob

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 72 odst. 2).

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Tento příspěvek definuje nově s účinností od 1. 1. 2018 zákon o zaměstnanosti v § 78 a.

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky má být podle připravovaného zákona o sociálním podnikání novým poradním orgánem vlády, jejíž členové jsou jmenováni z řad představitelů sociálních podniků, akademické sféry, státní správy a soukromého sektoru. V čele má stát ministr.

Sociální marketing

Podpora prodeje produktů pocházejících ze sociálního prostředí.

Sociální podnik

Sociálním podnikem se rozumí subjekt vykonávající společnosti prospěšnou činnost, která v sobě má hluboce zakořeněné sociální parametry.

Sociální podnikání

Podle připravovaného zákona o sociálním podnikání má jít o: „soustavnou výdělečnou činnost, která je v souladu s dobrými mravy vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem, zaměřená na dosažení zisku a zároveň na veřejný prospěch”.

Úřad práce České republiky (ÚPČR)

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností zřízený zákonem o Úřadu práce České republiky.

Zákon o sociálním podnikání

Jde o připravovanou právní normu. V březnu 2017 schválila Legislativní rada vlády věcný záměr tohoto zákona.