Reportáž 22/05/2024

Český červený kříž nabízí zdravotnické, psychosociální i humanitárně-právní kurzy

Lidskost, která se projevuje i v situaci válek, oáza míru, místo, kde by našli útočiště ti, kteří ve válce nebojují, to je hlavní myšlenka státem uznané společnosti Červeného kříže. Počtem svých členů se dostává na číslo 15 tisíc včetně dobrovolníků i zaměstnanců. Český červený kříž (ČČK) působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování svého poslání a plnění úkolů je jeho všeobecně prospěšnou činností.

Foto: Český červený kříž

Aktuálně se Český červený kříž (ČČK) se stal partnerem Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024, které se koná v Praze a Ostravě. Jako poskytovatel zdravotnického dohledu je ČČK přítomen na všech zápasech ve vnitřních i vnějších zónách, aby zajistil asistenci pro hráče, organizátory i fanoušky z celého hokejového světa. Zapojeno je každý den v Praze a Ostravě téměř 50 zdravotníků, celkově jich na šampionát nastoupí 220.

Foto: Český červený kříž

„V Červeném kříži lze absolvovat základní kurz první pomoci i kurzy určené pro případy ozbrojených konfliktů.“

Jakou nejvyšší kvalifikaci můžete u Červeného kříže získat?

V rámci vnitřního vzdělávání, tak i pro veřejnost nabízí kurzy různého zaměření. Od kurzu první pomoci, které jsou nejvíce známé a mohou začínat už ve škole. Je možné postupovat přes základní kurz první pomoci, kurzy pro zdravotníky na táborech a kurzy určené pro případy ozbrojených konfliktů. Je možné také získat kvalifikaci zdravotnických pracovníků, třeba sanitář.

A co kurzy v oblasti psychosociální podpory?

Těch mají širokou škálu od základního seznámení se, jak podporu poskytovat, až po ty, kteří dokáží být krizovými interventy. Mají kurzy i v oblasti mezinárodního humanitního práva. V podstatě, co činnost, to kurzy. Vějíř činností je poměrně široký. Kromě toho, že poskytují různé druhy služeb a pomoci, tak se snaží v těchto oblastech vzdělávat i zájemce z řad veřejnosti.

Kurz „Rozumíme si pomáháme si“?

Fotogalerie

Pro ty, které zajímá problematika osob s různými typy postižení (zrakové, sluchové, tělesné či mentální) či seniorů, kteří potřebují pomoci zjistit, jak se k těmto osobám chovat, jak s nimi komunikovat, a jak (nejen) jim v případě potřeby poskytnout první pomoc a následnou péči, uskutečňuje ČČK od r. 2018 kurz s názvem Rozumíme si, pomáháme si.

Kurz v rozsahu 8 hodin je interaktivní a je určen pro širokou veřejnost, pedagogické pracovníky a pracovníky veřejných institucí i jiných subjektů (dopravců, hotelů, bank apod.), kterým usnadní přístup ke klientům se specifickými potřebami a zvýší tak kvalifikaci personálu.

Organizátory kurzu jsou jednotlivé oblastní spolky ČČK. Délka platnosti kurzu je 4 roky s doškolením v rozsahu 4 hodin. Každý absolvent kurzu obdrží také příručku, kterou pro tento kurz vytvořili. Do jednotlivých kapitol také zařazují testy a kvízy, díky kterým si ověříte své znalosti a nově získané informace si lépe zapamatujete.

Oblastní spolky, které tento kurz Rozumíme si, pomáháme si realizují – jejich přehled i další informace získáte na Úřadě ČČK (kontakt).

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."