CSR komunikace

Termín odvozený z anglického slovního spojení Corporate Social Responsibility, nebo-li ve zkratce CSR.

Zahrnuje převážně odprezentování společensky prospěšných projektů firem, k němuž používá soubor provázaných činností. Může být i skvělým „inkubátorem” pro navázání obchodních vztahů. Propojuje sociální, environmentální a ekonomickou oblast v jeden celek.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."