Reportáž 09/10/2019

První kolokvium

Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních byla založena v roce 1994. Vedení školy se rozhodlo řádně oslavit 25. výročí od založení školy a my u toho nemohli chybět.

První kolokvium Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních.
Moderátorská dvojice Lenka Roštoková a Václav Uher. | foto: archiv Pavla Křivky

Program oslav trval celý týden a byl velmi bohatý. Hlavní události těchto slavností se týká dnešní reportáž. Dne 25. 9. proběhlo první kolokvium. Ptáte se, co je to kolokvium? Jiným slovem řečeno, konference. Kolokvium bylo věnováno tématům vzdělávání a podpory žáků se zdravotním znevýhodněním na středních a vysokých školách, dále následnému zaměstnávání a sociálnímu podnikání. Témata se samozřejmě dotkla také volného času a seberealizace. V rámci kolokvia byli přítomni i vzácní hosté, mezi které patřila zástupkyně Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, konkrétně vedoucí oddělení předškolního a speciálního vzdělávání, Mgr. Ivana Blažková nebo také Bohdan Holomíček, český dokumentární fotograf a zároveň osobní fotograf manželů Havlových.

Kolokviem provedla hosty i posluchače moderátorská dvojice Mgr. Lenka Roštoková a Bc. Václav Uher, kteří jsou zároveň absolventy školy. Program byl doslova nabitý! Přednášky byly rozděleny do jednotlivých tematických bloků. Zpočátku promluvili Ing. Václav Němec spolu s PhDr. Karlem Noskem o historii školy a jejím vzniku, jak se jim podařilo získat finance na výstavbu a jaké problémy vyvstaly při samotné realizaci.

První blok přednášek byl zaměřen na středoškolské, vysokoškolské vzdělání a podporu žáků se zdravotním postižením, ve kterém vystoupila například Ing. Miroslava Zahradníková ze Střední školy F. D. Roosevelta v Brně či Vlasta Indrová z Metropolitní univerzity Praha. Blok uzavřela lektorka hlasových technologií Dita Horochovská ze spolku Silou hlasu.

První kolokvium OAJL

Hosté 1. kolokvia. | foto: archiv Pavla Křivky
Program kolokvia započal hudebním vystoupením. | foto: archiv Pavla Křivky
Mgr. Jana Honzíková, ředitelka školy při úvodní řeči. | foto: archiv Pavla Křivky
Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní v letech 1990-1994 aneb Jak to všechno bylo. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Hosté 1. kolokvia. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Program kolokvia započal hudebním vystoupením. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Mgr. Jana Honzíková, ředitelka školy při úvodní řeči. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní v letech 1990-1994 aneb Jak to všechno bylo. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Hosté 1. kolokvia. | foto: archiv Pavla Křivky

 • Program kolokvia započal hudebním vystoupením. | foto: archiv Pavla Křivky

 • Mgr. Jana Honzíková, ředitelka školy při úvodní řeči. | foto: archiv Pavla Křivky

 • Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní v letech 1990-1994 aneb Jak to všechno bylo. | foto: archiv Pavla Křivky

 • Hosté 1. kolokvia. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Program kolokvia započal hudebním vystoupením. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Mgr. Jana Honzíková, ředitelka školy při úvodní řeči. | foto: archiv Pavla Křivky
 • Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní v letech 1990-1994 aneb Jak to všechno bylo. | foto: archiv Pavla Křivky

Tématem druhého bloku přednášek bylo zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ing. Jarmila Menšíková, lektorka v oblasti sociálního podnikání zahájila onu druhou část. Své příspěvky přidali také zástupci jednotlivých sociálních podniků, MVDr. Michal Krejčí, obchodní ředitel Pro-Charitu s. r. o., Ing. Antonín Nekvinda, manažer Sdružení Neratov a zástupci družstva invalidů Ergotep, Mgr. Klára Hegerová a Ing. Lucie Macháčková. Témata byla opravdu vyčerpávající a přestávky na kávu, neboli coffee break sloužili nejen k odpočinku a občerstvení účastníků, ale také k síťování a předávání kontaktů mezi jednotlivci či podniky.

Ačkoli v průběhu kolokvia došlo k mírnému časovému presu, poslední, třetí blok byl zahájen opět v hojném počtu. Poslední blok aneb motivace a volný čas osob se zdravotním postižením. V rámci tohoto tématu jistě nemusíme více specifikovat, oč se jednalo. Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA – Česká asociace paraplegiků zahájila poslední část na téma Podpora lidí po úrazu míchy. V souvislosti s touto problematikou zakončil celý program Mgr. David Lukeš, ředitel Centra Paraple s tématem Životní pohyb. Posluchači se dozvěděli, jak funguje spinální řetězec a zároveň se dozvěděli o metodikách spinální problematiky, o které se David Lukeš podělil i vzhledem ke svým životním zkušenostem.

Témata přednášek byla na odborné úrovni. Každý z posluchačů si odnesl své poznatky a přínosy. Bylo nám ctí se zúčastnit této události a pevně věříme, že příští rok budeme moci navštívit druhé kolokvium, pokud bude příští rok kolokvium pokračovat.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."