2.2.12 Ergodiagnostika v ISP OZP

Odborné zjištění základního zdravotního a duševního stavu a zbytkového potenciálu OZP před nástupem do zaměstnání v návaznosti na konkrétní pracovní místo. Ergodiagnostika se provádí individuálně interprofesionálním rehabilitačním týmem (lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog event. protetik). Tým určuje obecné funkční schopnosti k práci a facilitující prostředky k práci. Při vyšetření se zkoumá jemná a funkční motorika ruky, test svalové síly, test fyzického výkonu (ergometrie a spiroergometrie), manipulace s břemeny, vhodné polohy při práci, koncentrace, motivace, psychická a sociální stránka aj. Závěrečná zpráva - konsenzus obsahuje konkrétní výsledky jednotlivých úkolů, komplexní shrnutí a závěrečné doporučení pro výkon vhodného zaměstnání, doporučené délky pracovní doby včetně úpravy pracoviště či využití kompenzačních pomůcek.

Zvyšuje efektivitu náboru nových zaměstnanců a tvorbu vhodných pracovních pozic = personální potřeba a efektivita na chráněném trhu práce. Diagnóza říká, co OZP nesmí – ergodiagnostika, co OZP může.

Základní témata spolupráce rehabilitačního lékařství a chráněného trhu práce:

  1. Vzdělávání a poradenství v oblasti přístupu pacientů na chráněný trh práce. Znalost této problematiky ještě v průběhu léčby, umožní pacientům lepší orientaci v problematice chráněného trhu práce.
  2. Organizace společných procesů praktické přípravy k práci, přímo v prostředí integračního sociálního podniku.
  3. Společné pracovního týmy ve věci vývoje modelu ergodiagnostiky a měření zbytkového pracovního potenciálu.
  4. Přinést do fungování rehabilitačního lékařství a chráněného trhu práce nové koncepční modely, pohledy i formáty.

 

Zpět na obsah >>