Rozhovor 15/05/2019

Jana Křížová: „Je potřeba mít vše dobře promyšlené a mít dopředu ošetřená rizika“

Pferda, Rychnov nad Kněžnou
Pferda, z. ú. zaměstnává lidi s mentálním postižením. Zaměstnanci jsou spokojeni a vše funguje tak, jak má. O partnerství Pferdy s jinými sociálními podniky, o sociálně-terapeutické dílně, ale také tréninkovém bytě nám více prozradila Jana Křížová, ředitelka.

sociální podnik Pferda
Ukázka hotových produktů. | foto: ISP21

Spolupracujete i s jinými sociálními podniky?

Ano spolupracujeme. Jedná se například o Pro-Charitu z Červeného Kostelce, která nám dodává bylinné sirupy. Pokud můžeme mluvit o spolupráci, prodáváme také výrobky jiných sociálních podniků, například chráněné dílny Nazaret z jižních Čech. Abych však nezapomněla, spolupracujeme také s Ergotepem a ještě dalšími podniky.

Velkým partnerem, ne-li největším je ŠKODA AUTO. Máte další partnery v takové velikosti v rámci dlouhodobější spolupráce?

Spolupráce se ŠKODA AUTO určitě trvá. Podporují nás a kromě finančních darů nám bezplatně zapůjčili automobil. Je to pro nás velmi důležité. Myslím si, že takových dobrých partnerů máme více. Pomáhají nám, jak v našich jednotlivých sociálních podnicích, tak zejména v sociálních službách.

„O partnery se snažíme pečovat, aby nám zachovali svou přízeň.“

Jakým způsobem partnery získáváte? Hledáte si je sami nebo si naopak vyhledávají vás?

Domnívám se, že toto je otázka spíše pro mou kolegyni a naši fundraiserku Ivu Laštovicovou. Zároveň z její činnosti vím, že musíme partnery určitě oslovovat. O ty současné se snažíme pečovat, aby nám zachovali svou přízeň. Pokud oslovíme někoho dalšího, je to sázka do loterie.
Musím však říci, že máme zřejmě štěstí na zajímavé příležitosti v podobě podpory, které se nám dostává. Máme dokonce partnera, který nás nejen podporuje, ale také odebírá na své akce pečivo z naší pekárny. To mi připadá naprosto skvělé.

Vaše portfolio pracovních pozic je široké. Uvažujete i přesto o rozšíření činností?

Narovinu musím říci, že portfolio pracovních pozic rozšiřovat nechceme. Rádi bychom však posílili službu podporovaného bydlení a letos ji budeme rozšiřovat také na Trutnovsko. Je to součást našeho strategického plánu do roku 2020 a také jeden z plánů do budoucna.

Co nám můžete říct o vaší sociálně-terapeutické dílně?

Naše sociálně terapeutická dílna se nachází v Kvasinách, přímo v areálu sociální péče. Sídlíme v zahradním domku, který je z jedné poloviny sociálně terapeutickou dílnou. Důvodem založení této sociální služby byli klienti, pro které byla práce v kavárně náročná. Nevyhovoval jim tlak veřejnosti, stres a především tlak na výkon, potřebovali jsme pro ně činnost, kde budou mít v uvozovkách klidnější prostředí. Významem není, aby klienti dělali jen proto, že dělají, ale aby jejich činnost dávala smysl a o jejich výrobky byl zájem.

Pekárna Na Plechu | Pferda

Při pracovním postupu dohlíží na zaměstnance asistent. | foto: ISP21
Na všechno mají zaměstnanci po ruce manuál. | foto: ISP21
Hnětení těsta. | foto: ISP21
  • Při pracovním postupu dohlíží na zaměstnance asistent. | foto: ISP21
  • Na všechno mají zaměstnanci po ruce manuál. | foto: ISP21
  • Hnětení těsta. | foto: ISP21
  • Při pracovním postupu dohlíží na zaměstnance asistent. | foto: ISP21

  • Na všechno mají zaměstnanci po ruce manuál. | foto: ISP21

  • Hnětení těsta. | foto: ISP21

  • Při pracovním postupu dohlíží na zaměstnance asistent. | foto: ISP21
  • Na všechno mají zaměstnanci po ruce manuál. | foto: ISP21
  • Hnětení těsta. | foto: ISP21

V tomto období se však sešlo více situací dohromady. Neměli jsme žádného dodavatele dobrých dortů, potřebovali jsme tedy tuto situaci vyřešit. V návaznosti vznikla naše tréninková kavárna. Od tohoto už byl jen malý krůček k produkci našich výrobků. O naše dorty byl velký zájem, začali jsme jezdit na jarmarky, lidé si soukromě začali více objednávat. Vše bylo fajn, ale opět nastala situace, která nebyla možná. Opět začal tlak na naše lidi, ti nestíhali a terapie šla špatným směrem.
Museli jsme něco vymyslet, výsledkem byl vznik sociálního podniku. V našich prostorech najdete sociálně-terapeutickou dílnu, mezičlánkem je spojovací sklad a kanceláře a dále je sociální podnik. V dílně probíhá terapie a nácvik, pokud je však dotyčný dostatečně šikovný, může se posunout do pekárny samotné.
V sociálně-terapeutické dílně navíc lidé pracují s jednotlivými manuály a grafickým označením surovin. V obou případech však mají dohled vedoucí.

„Dostávají se k nám z ústavů nebo rodin lidé, kterým chybí základní návyky běžného života.“

Máte dva hlavní cíle, uplatnění v práci a samostatné bydlení. Co váš tréninkový byt?

Tréninkový byt spadá do kategorie bydlení. Dostávají se k nám z ústavů nebo rodin lidé, kterým chybí základní návyky běžného života. Neumí trávit volný čas, umýt si nádobí, vyprat nebo se třeba jen objednat ke kadeřnici. Vše je potřeba řešit ve spolupráci s rodinou, je-li to možné. Pokud rodina vyžaduje, aby jejich potomek uměl činnosti, které se zde naučí, je zapotřebí, aby je uplatňoval také doma a nejenom v tréninkovém bytě. To je vlastně podstatou tohoto procesu, opakování. Jsou také klienti, kteří u nás s touto službou skončili, jelikož v ní neshledali význam, už jen proto, že využívali služeb podporovaného bydlení.
V Náchodě máme služby podporovaného bydlení, ale postrádáme právě tréninkový byt. Od ledna příštího roku však máme naplánovaný nový koncept poskytování těchto služeb. Stávalo se, že přišel klient, který chtěl zároveň trénovat bydlení i práci. To aktuálně není možné, ale od ledna roku 2020 by se toto mělo změnit.

Jak funguje program jednoho dne v tréninkovém bytě. Klienti tam žijí nebo pravidelně dochází?

Klient do tréninkového bytu dochází. Den pak probíhá následujícím způsobem. V osm hodin ráno se sejdou a domluví se, co je potřeba koupit. Během dopoledne jdou na nákup a následně si uvaří oběd. Záleží však, co mají nasmlouváno v individuálním plánu. Někdo hospodaření s penězi, někdo sexuální výchovu, jiný zase potřebuje jít na úřad. Celkově se aktivity dne musí nějak rozložit. Vždy jsou v daný den maximálně 3 klienti dohromady.

A večer se vrací zase do domů?

Ve dvě hodiny odchází. Někdo jde do práce, protože pracuje v úklidové firmě. Odpoledne se například uklízí kanceláře. Jiný pracuje v kavárně, pokud má zrovna směnu od 16 do 20 hodin. Kdo bydlí s rodiči, tak se vrací domů.
Velikou výhodou je, že terapeuti své klienty znají. Ve chvíli, kdy jdou do podporovaného bydlení, přesně už znají silné a slabé stránky dotyčného. Vědí tedy, v čem potřebují podpořit a jak s nimi pracovat, aby byl přechod co nejsnazší.

Takže i v rámci toho tréninkového bytu je nějaký individuální plán?

Pracuje se s nimi vždy podle individuálního plánu, který je sestaven podle jejich potřeb.

„Je potřeba mít vše dobře promyšlené a mít dopředu ošetřená rizika.“

Daří se vám v tom, co děláte, respektive v začleňování?

Co se týká běžné společnosti, tak ano. Mám velkou radost, že služba podporovaného bydlení funguje tak skvěle. Zdůrazňuji však, že je potřeba mít vše dobře promyšlené a mít dopředu ošetřená rizika. Nedělat nic zbrkle a rychle.

Vaše plány a přání do budoucna?

V současnosti žijeme naším strategickým plánem, který by měl v roce 2022 skončit. Budu moc ráda, pokud se nám letos podaří uvést do provozu středisko podpory samostatného bydlení v Trutnově. Na příští rok máme v plánu zrealizovat přeměnu sociálních služeb, na což se zatím připravujeme. Já však tvrdím, že pokud máte vše pořádně připravené, tak to dobře dopadne.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."