Osoba se zdravotním postižením (OZP)

OZP vymezuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2.

OZP jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím, druhém nebo prvním stupni a dále také osoby zdravotně znevýhodněné.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."