Aktuality 11/06/2024

Ze sociálního světa #200 Parasport festival 2024; Boj o job; Ulita života; Run and Help nebo Pomáhej pohybem

Červnové novinky ze sociálního světa jsou tady. Aktuálně si od 24. do 25. června 2024 můžete vyzkoušet 15 druhů parasportů v areálu City Campus Ostravské univerzity. Pomáhej pohybem – svým během, jízdou na kole či chůzí. Zkrátka svou aktivitou a energií s aplikací EPP vždy generujete body, kterým Nadace ČEZ finančně podpoří vámi vybraný projekt. Odstartovala šňůra charitativních běhů Run and Help Konta Bariéry. Zájmy a práva ohrožených dětí hájí spolek Ulita života. A projekt BOJ O JOB vznikl z nespokojenosti samotných nevidomých a slabozrakých zaměstnanců organizace Spolu s vámi.


foto | ParaSport Festival Ostrava

Parasport festival 2024

Třetí ročník výjimečného festivalu pro základní, střední školy a širokou veřejnost, propojující svět handicapovaných se světem bez handicapu se koná koncem června v areálu City Campus Ostravské univerzity. V rámci vnitřních i venkovních sportovišť je možné vyzkoušet si 15 druhů parasportů od parabasketu, paraflorbalu, parahokeje po showdown, part atletiku, para střelbu nebo běh nevidomých a další. Pozvánka na parasportfestival.cz.

BOJ O JOB

Unikátní projekt, který má ambice zvýšit uplatnitelnost zrakově postižených lidí na trhu práce. Zároveň chce ukázat zaměstnavatelům, že mohou získat kvalitní zaměstnance. Projekt BOJ O JOB vznikl z nespokojenosti samotných nevidomých a slabozrakých zaměstnanců organizace Spolu s vámi nad dlouhodobě nepříznivým postavením zrakově postižených na trhu práce. V osvětových aktivitách, proto seznamují širší veřejnost se specifiky života se zrakovým postižením.

Ulita života

Posláním spolku Ulita života je hájení zájmů a práv ohrožených dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Poskytují služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, především v oblasti náhradní rodinné péče. Podporují pěstounské rodiny ve všech běžných i mimořádných situacích a nabízejí jim psychologické a právní konzultace, respitní služby.

Run and Help

Je pro všechny, kteří se rádi hýbou a pomáhají druhým. Každý si ho navíc může upravit na míru. Vybrat si místo, čas, sportovní aktivitu i výši startovného, která se rovná výši příspěvku na pomoc konkrétnímu člověku s handicapem. Každý rok se do šňůry charitativních běhů Konta Bariéry zapojují tisíce nadšenců, kterým není lhostejný osud druhých. Jsou mezi nimi rodiny, děti, party přátel, třídy i celé školy nebo zaměstnanci.

Pomáhej pohybem

Ať už běháte, jezdíte na kole, nebo chodíte na procházky, svou aktivitou a energií s aplikací EPP vždy generujete body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří. Jak je možné se ucházet o zařazení do aplikace EPP? Vyplněním žádosti o nadační příspěvek jednoho z grantových řízení, které odpovídá povaze vašeho projektu. Aktuálně otevřené projekty.

Novinky sestavila: Pavlína Herynková