Osoba s těžším zdravotním postižením

Osoby s těžším zdravotním postižením definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2 písm. a).

Jde o fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni. Osoby s těžším zdravotním postižením jsou podskupinou OZP. Status těžšího zdravotního postižení má dopad do výše daňové slevy a některé další dopady do oblasti podpory zaměstnávání OZP.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."