Příprava k práci zdravotně postižených osob

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 72 odst. 2).

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."