Společensky účelné pracovní místo

Pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce ČR a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Jsou to zejména uchazeči, kterým úřady práce věnují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo OSVČ.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."