Reportáž 25/10/2019

Francie v Ergotepu

Říjen, pro mnohé znamení blížícího se podzimu. Pro jiné však spousta nových možností. Zajímá vás, o čem bude naše nová reportáž?

Petr Herynek, Ergotep.
Petr Herynek: O segmentaci ISP OZP a roli Ergoprogressu. | foto: ISP21

V polovině října navštívili Ergotep, družstvo invalidů v Proseči studenti ERTS – Krajské školy sociální práce ve Francii, konkrétně z města Olivet. Návštěva proběhla v rámci družby Pardubického kraje s francouzským Centre-Val de Loire, což je jeden z 13 francouzských metropolitních regionů. Spolupráce se týká projektů v sociální oblasti a vzdělávání. Návštěva trvala týden. Studenti se v rámci návštěvy Pardubického kraje podívali každý den do jednoho sociálního podniku.

Již mnohokrát jsme zmiňovali, jak důležité je téma partnerství ve sféře byznysu, tentokrát tomu nebylo jinak. Do Ergotepu zavítalo 10 studentů Krajské školy sociální práce, z 3. ročníku oboru technický vychovatel, jak tento obor ve Francii nazývají. U nás se jedná o obor Sociální práce. Spolu s nimi přijely také 2 tlumočnice z Francouzské aliance, která je partnerem projektu. Každá cesta má svůj smysl, proto ani tato návštěva nebyla výjimkou. Již dlouhodobě spolu zástupci Francie a Pardubického kraje spolupracují.

Návštěva z Francie v Ergotepu

Tlumočnice z Francouzské aliance. | foto: ISP21
V administrativním centru. | foto: ISP21
Překlad nebyl pro tlumočnice vždy jednoduchý. | foto: ISP21
Na středisku IT. | foto: ISP21
Podnikem provedl Petr Herynek, předseda družstva Ergotep. | foto: ISP21
 • Tlumočnice z Francouzské aliance. | foto: ISP21
 • V administrativním centru. | foto: ISP21
 • Překlad nebyl pro tlumočnice vždy jednoduchý. | foto: ISP21
 • Na středisku IT. | foto: ISP21
 • Podnikem provedl Petr Herynek, předseda družstva Ergotep. | foto: ISP21
 • Tlumočnice z Francouzské aliance. | foto: ISP21

 • V administrativním centru. | foto: ISP21

 • Překlad nebyl pro tlumočnice vždy jednoduchý. | foto: ISP21

 • Na středisku IT. | foto: ISP21

 • Podnikem provedl Petr Herynek, předseda družstva Ergotep. | foto: ISP21

 • Tlumočnice z Francouzské aliance. | foto: ISP21
 • V administrativním centru. | foto: ISP21
 • Překlad nebyl pro tlumočnice vždy jednoduchý. | foto: ISP21
 • Na středisku IT. | foto: ISP21
 • Podnikem provedl Petr Herynek, předseda družstva Ergotep. | foto: ISP21

Jaký byl program jejich dne v Ergotepu? Dopoledního bloku se ujal Bc. Petr Herynek, předseda družstva. Představil integrační sociální podnikání v ČR, jeho fungování a činnosti družstva invalidů Ergotep. Důležitým bodem bylo představení projektu Ergoprogress, sociální inovace. O čem projekt pojednává, jaké podniky jsou do průběhu zapojeny a zároveň, co je hlavním cílem. Nechyběla důležitá terminologie, pojmy, ale také segmentace ISP OZP a samotné role Ergoprogressu. Závěrem dopoledního programu si návštěvníci prošli objekt Ergotepu a seznámili se s jeho činnostmi v praxi.

Odpolední program zahájila Klára Hegerová, vedoucí střediska integrace s tématem Komplexní integrace, ve které byl kladen důraz na začlenění člověka na trh práce. Jaké mohou nastat komplikace a zároveň, jak je co nejlépe řešit. Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.

Se svými mnohaletými zkušenostmi navázala Petra Černá, ředitelka útvaru personalistiky s tématem Integrační personalistika. Vám tento pojem nic neříká? Integrační personalistika řeší začleňování a zaměstnávání osob zdravotně postižených a jejich integraci do pracovního prostředí. Její důležitou součástí je kromě mnoha podpůrných mechanismů také variabilita pracovních úvazků. Jistě nikoho nepřekvapí fakt, že neodmyslitelným článkem je příprava k práci, vzdělávání a podpůrné činnosti i po dobu zaměstnání v podniku, což také v průběhu témat zaznělo. Nejlepším příkladem je však praxe, proto byla obě témata odpoledního bloku doplněna praktickými příklady a zkušenostmi z pracovního života Kláry Hegerové a Petry Černé.

Obě zainteresované strany si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je spolupráce. Díky novým kontaktům, jsou tu nové možnosti a výměna zkušeností v dané oblasti. Jsme velmi rádi, že vzniká snaha vytvářet takovéto přeshraniční komunitární projekty, které dávají velký smysl.

Začátkem jarních měsíců v roce 2020 se chystají zástupci Ergotepu, družstva invalidů do Francie, aby zde načerpali nové informace. Určitě budeme o jejich cestě informovat. Velmi důležité je chytit nový vítr do plachet, s čímž v této spolupráci samozřejmě počítáme.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."