2.1.6 Vymezení sociálního podnikání ve společnosti

Pokud dnes dělíme společnost v základním společenském vzorci na tři základní sektory, tedy sektor veřejný, privátní a sektor sociální ekonomiky, tak SP je součástí sektoru sociální ekonomiky nebo též někdy tzv. třetího sektoru.

Pilíře třetího sektoru tvoří jednotlivé obory a disciplíny sociální ekonomiky. Například sociální služby, nadace a nadační fondy, fundreising, NNO, atd.

V rámci pilířů třetího sektoru je SP zvláštní tím, že oproti ostatním pilířům umí tvořit ve svých aktivitách finanční zdroje. Oproti tomu většina pilířů třetího sektoru finanční zdroje spotřebovává a velmi často i komplikovaně zajišťuje pro svůj provoz. Zejména z tohoto důvodu je v posledních letech po SP ve třetím sektoru velká poptávka s vidinou vlastního zajištění prostředků.

Pro celý třetí sektor je dobře zorganizované SP velkou příležitostí, ale důležité je, aby bylo organizováno dobře ve všech svých parametrech. Jen takto připravené sociální subjekty mají šanci na úspěch a dlouhodobost svého fungování. Je zde potřeba mít na paměti, že potenciální neúspěch je rizikový tím, že ohrožuje cílovou skupinu, která je již ohrožena a dopady mohou být negativnější, než u většinové společnosti.

 

Zpět na obsah >>