Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Sociální podnikání

Podle připravovaného zákona o sociálním podnikání má jít o: „soustavnou výdělečnou činnost, která je v souladu s dobrými mravy vykonávaná na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem, zaměřená na dosažení zisku a zároveň na veřejný prospěch”.