Úřad práce České republiky (ÚPČR)

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností zřízený zákonem o Úřadu práce České republiky.

Úřad práce plní úkoly v oblastech

  • a) zaměstnanosti,
  • b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
  • c) státní sociální podpory,
  • d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
  • e) příspěvek na péči,
  • f) pomoci v hmotné nouzi,
  • g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany a
  • h) dávek pěstounské péče.

V Úřadu práce působí:

  • a) generální ředitelství,
  • b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."