2.1.10 Parametry segmentace ISP OZP definované sociální inovací Ergoprogress

A. Přihlášení se k obecným principům SP v zakladatelských dokumentech společnosti.

Přihlášením se podnik zavazuje ke společensky prospěšné formě podnikání. Je důležitá přítomnost tohoto přihlášení v zakládacích dokumentech a ne pouze v právních předpisech či interních dokumentech.

B. Přítomnost psychosociálního procesu integrační personalistiky v podniku.

Jde o přítomnost procesů zastřešující integraci a rozvoj cílové skupiny v ISP OZP. Integrační personalistika je jedním z rozdílových procesů mezi zaměstnaností OZP a ISP OZP.

C. Přítomnost minimálně 50 % cílové skupiny OZP v podniku.

D. Reinvestice zisku včetně vytvoření fondu reinvestice.

 

Zpět na obsah >>