Rozhovor 26/07/2019

JUDr. Pavel Nádvorník, razantní změna, ze státní správy do neziskového sektoru

JUDr. Pavel Nádvorník působil 16 let u policie České republiky, 5 let na Krajském úřadu Pardubického kraje jako právník na odboru dopravy a silničního hospodářství, poté 3 roky jako tajemník Městského úřadu Vysoké Mýto, tady 24 let ve státní správě. V současnosti působí na pozici ředitele neziskové organizace. Co jej k těmto krokům vedlo? Ze státní správy do neziskového sektoru? Dozvíte se v našem rozhovoru.

Pavel Nádvorník, ředitel Ergotep CSR Institutu o.p.s.
Pavel Nádvorník, ředitel Ergotep CSR Institutu o.p.s. | foto: ISP21

Jste ředitelem Ergotep CSR Institutu. Co je činností této obecně prospěšné společnosti?

Hlavní činností obecně prospěšné společnosti je vzdělávání v oblasti sociálního podnikání včetně doplňkových vzdělávacích programů. Dále se činnost společnosti zaměřuje na podporu aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením do chráněného i volného trhu práce a na volnočasové aktivity pro veřejnost. Od letošního roku společnost provozuje sociální bydlení.

„Byl jsem mile překvapen, že existuje podnik, kde je skutečně reálné integrovat člověka s hendikepem do běžného pracovního i společenského procesu.“

Dostal jste příležitost v sociálním podniku, jak na vás zapůsobila sociální sféra?

Byl jsem mile překvapen, že existuje podnik, kde je skutečně reálné integrovat člověka s hendikepem do běžného pracovního i společenského procesu, že člověk po studiu speciální školy najde uplatnění, jak v životě pracovním, tak společenském.

Jste člověkem, který našel světlo na konci tunelu? Řekněte mi, jak může bývalý policista řídit neziskový subjekt?

Neřekl bych, že jsem našel přímo světlo na konci tunelu. Mám-li být konkrétní, po 25 letech ve státní správě, z čehož zhruba dvě třetiny tvořila práce u policie, jsem se rozhodl pro radikální změnu, pro neziskový sektor. Bylo to do určité míry životní rozhodnutí a nelituji toho. A proč by nemohl bývalý policista řídit neziskový sektor?

Můžete mi prozradit, co vás vedlo k takové změně?

Zcela upřímně? Byla to především potřeba změny. Hlavním motivem byl již určitý stereotyp výkonů samotné státní správy. Zejména pak přístup a jednání ze strany úředníků a jejich nechuť řešit problém, nebo si ho vykládat po svém ve svůj prospěch. A do určité míry i ovlivňování státní správy místní samosprávou.

„Je naprosto v pořádku, když sociální podnik investuje část svého zisku i do neziskových organizací.“

Nastoupil jste na pozici ředitele obecně prospěšné společnosti. Jaký byl váš pohled na činnost, kterou ve svém rozměru dělá právě Ergotep, respektive Ergotep CSR Institut?

Jak jsem již zmínil, jednalo se pro mne o změnu zásadního charakteru. Chvíli mi trvalo pochopení principu sociálního podniku a mohu pouze kladně hodnotit, že existuje sociální podnik, který z části svého zisku investuje i do neziskových organizací. Obecně prospěšná společnost Ergotep CSR Institut byla zřízena společností Ergotep, d. i. jako nezisková organizace, jako nositel CSR komunikace, tedy právě společenské odpovědnosti.

„Byl jsem mile překvapen, že existují podniky, ve kterých je pracovní prostředí přizpůsobováno zdravotně postiženým.“

Jak jste pohlížel na sociální podniky? Změnil se v něčem váš názor?

Mám-li být upřímný, do mého nástupu do funkce ředitele obecně prospěšné společnosti jsem si nedokázal vytvořit představu o sociálním integračním podniku. Teprve v Ergotepu jsem pochopil princip jeho fungování. Jak už jsem říkal, byl jsem mile překvapen, že existují podniky, ve kterých je pracovní prostředí přizpůsobováno zdravotně postiženým.

Jak jste Ergotep vnímal dříve?

Věděl jsem o Ergotepu jako takovém, neboť bydlím nedaleko, že existuje a má sídlo v Proseči. Neměl jsem však konkrétní představu, o jeho činnosti a provozu.

Vrátil byste se k pozici, kterou jste vykonával dříve?

Upřímně, určitě bych se nevrátil.

Nebyla vaše práce moc negativní?

Moje práce nebyla nikdy vyloženě negativní a ani já jsem své působení ve státní správě nikdy nevnímal negativně. I přesto profesní změnu vnímám jako pozitivum a přínos i do osobního života.

„Naše právní poradenství spočívá v oblasti práva a legislativy právě v souvislosti s problematikou osob se zdravotním postižením a sociálního podnikání.“

Chystáte v rámci činnosti právní poradenství, můžete nám k tomu říct více informací?

Nenazýval bych to vyloženě právním poradenstvím. Je skutečností, že v loňském roce určitý servis tohoto směru naše obecně prospěšná společnost realizovala a realizuje a to pro členy skupiny Ergotep, respektive pouze pro skupinu Ergotep. Nicméně naše poradenství spočívá v oblasti práva a legislativy právě v souvislosti s problematikou osob se zdravotním postižením a sociálního podnikání.

Otázka na závěr, jaké plány má do budoucna obecně prospěšná společnost?

Obecně prospěšná společnost v loňském roce realizovala výstavbu sociálního bydlení, podle mého názoru velmi vydařený projekt a od ledna tohoto roku provozuje šest nájemních sociálních bytů, které jsou již obsazeny, a to i zaměstnanci družstva Ergotep. V letošním roce je třeba dokončit zahradu v přilehlých prostorách tohoto bydlení. Dále spolupracujeme s Královéhradeckým krajem na projektu Do praxe bez bariér. Jedná se o projekt praxí a exkurzí studentů, respektive žáků speciálních a praktických středních škol právě v sociálních podnicích ve Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji. A dále se Ergotep CSR Institut, o. p. s. spolu s Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) podílí na projektu certifikace podniků ochrannou známkou „Práce postižených.“

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."