Reportáž 24/04/2024

Setkání v New Yorku představilo globální trendy v dárcovství

Globální trendy v dárcovství a výzvy pro příští roky představili zástupci prestižní světové organizace Charity Monitoring Worldwide (dříve ICFO) na konferenci, která se uskutečnila v New Yorku. Mezi hosty z dvacítky zemí světa byl i zástupce České republiky z Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Foto: freepik.com

Účastníci newyorské konference debatovali také o způsobech, jak co nejúčelněji dárce oslovovat. Stále častěji se uplatňuje segmentace dárců v populaci podle data narození. Ukazuje se, že každá generace od tzv. boomerů po generaci X nebo mileniály, má jiné preference a potřeby. Stále častěji se při práci charitativních organizací uplatňuje také umělá inteligence. Úplně novým trendem je v USA tzv. „collective giving“, tedy kolektivní darování, jehož četnost se v posledních dvou dekádách ztrojnásobila. Jde o filantropické aktivity menších komunit lidí, kteří se na pravidelné bázi potkávají, skládají své finanční příspěvky a společně rozhodují, do jaké aktivity nebo na jaký účel je věnují.

O Charity Monitoring Worldwide

Charity Monitoring Worldwide (CMW) je celosvětová síť, která sdružuje subjekty monitorující charitativní organizace. Jejím posláním je prosazovat transparentnost a profesionalitu v neziskovém sektoru a podporovat důvěru společnosti v jejich práci. Dohromady monitoruje více než 7000 nevládních neziskových organizací v Evropě, Asii a Americe, což představuje celkový objem finančních prostředků věnovaných na činnost těchto organizací ve výši přesahující 68 miliard dolarů.

Charity Monitoring Worldwide sdružuje monitorující organizace z 20 různých zemí světa, od Brazílie a Mexika, přes Kanadu, Japonsko nebo Tchaj-wan po evropské země, jako jsou Německo, Francie, severské země, Švýcarsko, Česká republika a Ukrajina. Z afrického kontinentu je jako jediná zapojena Burkina Faso. Při příležitosti setkání v New Yorku byla mimo jiné představena nová značka organizace a její globální webové stránky charitymonitoringworldwide.org

Sestavila: Pavlína Herynková

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."