Reportáž 21/02/2024

O AVPO ČR

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního a spolehlivého neziskového sektoru v České republice. Dlouhodobě usiluje o kultivaci legislativního prostředí pro fungování neziskového sektoru a o změny v zákoně o veřejných sbírkách.

foto: AVPO ČR - Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Společnost Empirica pro Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) provedla šetření VYUŽÍVÁNÍ DARŮ A POSTOJ K DAŇOVÝM BENEFITŮM mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Ankety se účastnili zástupci celkem 109 organizací převážně ze sociální oblasti. Průzkum mezi oslovenými organizacemi potvrdil, že podporu dárců zejména v sociálním sektoru se daří držet a podíl soukromých darů mírně roste. Podle Marka Šedivého, prezidenta AVPO ČR, využívají organizace soukromé dary nejen k udržení stávajících služeb, ale dary jsou současně finanční zdroj klíčový pro jejich další rozvoj.

AVPO ČR je mimo jiné správcem značky spolehlivosti a zveřejňuje seznam prověřených organizací (www.znackaspolehlivosti.cz; www.proverene-neziskovky.cz). Značka spolehlivosti prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky.

Zdroj: TZ; www.avpo.cz

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."