Aktuality 10/04/2019

Václav Uher o Powerchair Hockey

Powerchair Hockey chceme dostat ke každému elektrickému vozíku. Získat nové hráče, dobrovolníky i rozhodčí. Proto jsme vytvořili nové propagační materiály Powerchair Hockey a spouštíme informační kampaň.

Powerchair Hockey, florbal na elektrických vozících, sport vozíčkářů
Florbal na elektrických vozících. | foto: powerchairhockey.cz

Brožura Powerchair Hockey obsahuje základní informace o našem unikátním sportu, jeho historii a pravidlech. Naleznete v ní také informace o našich současných aktivitách, profily klubů a řadu dalších zajímavostí. To vše doplněné fotografiemi přímo z akce. Prostřednictvím letáků se zaměřujeme na konkrétní cílové skupiny. Lidé by se měli z letáků dozvědět základní informace o Powerchair Hockey, koho hledáme a co nabízíme.

Chceme vzájemně přínosnou spolupráci

S uvedenými materiály oslovujeme subjekty, které se zabývají aktivitami určenými pro osoby s největším pohybovým omezením. Naším cílem je navázat vzájemně přínosnou spolupráci a nabídnout Powerchair Hockey – jediný akční týmový sport, který v ČR lze hrát na elektrickém vozíku. Rádi navážeme komunikaci se speciálními školami, rehabilitačními ústavy, nadacemi, spolky, zastřešujícími organizacemi jednotlivých typů pohybového omezení apod. Zdarma nabízíme propagační materiály, prezentace s besedou „Žít a sportovat“, pro konkrétní zájemce navazující vzdělávací program a hlavně možnost zapojit se aktivně do Powerchair Hockey.

Pro nové hráče materiální podpora

Těm, kteří se chtějí zapojit do hry prostřednictvím klubů nabízíme počáteční materiální podporu, tedy zapůjčení sportovního vybavení, osobní asistenci i trenérské vedení. Hráč Powerchair Hockey získá nové zkušenosti, příležitost naplno sportovat a prožít vše, co nabízí všechny standardní kolektivní sporty: svobodu pohybu, radost ze hry, pocity vítězství a týmovou sounáležitost. Bez ohledu na pohybové omezení.

Bez dobrovolníků nehrajeme

Cílem naší informační kampaně je zvýšení počtu aktivních dobrovolníků, kteří pomáhají našim hráčům v přípravě na hru i v jejím průběhu. I zde nenatahujeme ruce s prázdnou. Kluby, které spolupracují s dobrovolníky, v rámci svých individuálních možností nabízí cestovní náhrady, týmové oblečení a při mimořádných akcích také odměny. Dobrovolník Powerchair Hockey je součást týmu, který stojí za každým gólem.

Potřebujeme nové rozhodčí

Úroveň našeho sportu je pro nás důležitá. Pro potencionální rozhodčí nabízíme vzdělávací program v podobě jednorázových workshopů a kurzů pod vedením certifikovaných a zkušených rozhodčích. Konkrétní termíny kurzů otevíráme podle množství uchazečů. Přihlásit se může každý bez ohledu na předchozí zkušenosti. Uchazeče seznámíme s Powerchair Hockey a rolí rozhodčího od A do Z. Aktivním rozhodčím pak nabízíme sportovní výbavu, odměny za každé odpískané utkání, cestovné i ubytování.

Zapojte se do hry

Nejlepší je seznámit se s Powerchair Hockey osobně. Každý týden se v Praze konají klubové tréninky, jednou za měsíc pak soustředění pro mimopražské účastníky. Ligové turnaje organizujeme v průměru každé dva měsíce. Nedílnou součástí našich akcí Powerchair Hockey jsou letní kempy, exhibice a mezinárodní turnaje. V roce 2019 je nejvýznamnější událostí pořádání Kvalifikačního turnaje na Mistrovství Evropy, kde bude české národní družstvo urputně bojovat o postup. Sledujte kalendář našich akcí a přijďte. Powerchair Hockey vás rád uvidí.

Těšíme se, že informační kampaň otevře cestu k Powerchair Hockey nejen novým hráčům, dobrovolníkům a rozhodčím, ale také fanouškům. Staňte se fanouškem Powerchair Hockey i vy. Sledujte nás na facebooku, instagramu, webu, ovšem nejlépe přímo ve sportovní hale. Připojte se k našemu úsilí. Těšíme se na spolupráci. Další informace najdete v propagačních materiálech nebo na webu v menu „Zapoj se do hry".

Powerchair Hockey – žít a sportovat

Zdroj: Tisková zpráva PowerchairHockey.cz