Destigmatizace

Zmenšení a odstranění negativních nebo poškozujících hodnocení jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptace rozdílů a zajištění práv.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."