Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Sociální podnik

Sociálním podnikem se rozumí subjekt vykonávající společnosti prospěšnou činnost, která v sobě má hluboce zakořeněné sociální parametry.

Je zaměstnavatelem lidí se sníženou pracovní schopností, s kulturními rozdíly, osob po výkonu trestu, žen po mateřské dovolené, lidí vyléčených ze závislosti na alkoholu či drogách a další. Připravovaný zákon o sociálním podnikání definuje sociální podnik takto: „Sociální podnik je fyzická nebo právnická osoba, které je přiznán status sociálního podniku. Osoby, kterým nebyl přiznán status sociálního podniku, se nemohou jako sociální podniky označovat.”