Integrační sociální podnik OZP

Subjekt, z jehož právní podstaty vychází práce se skupinou OZP a OZZ. Jeho hlavní ideou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro lidi z chráněného trhu práce a jejich postupné zapojování do společnosti.

Prioritou při rozvoji zaměstnaneckého potenciálu je komplexní vzdělávání. Zároveň buduje společenskou prestiž a svůj byznysový plán rozvíjí díky projektům se zajímavými hráči na trhu prostřednictvím projektu společenské odpovědnosti.

Podle připravovaného zákona o sociálním podnikání má jít o:

  • Integrační sociální podnik je fyzická nebo právnická osoba, které je přiznán status integračního sociálního podniku.
  • Osoby, kterým nebyl přiznán status integračního sociálního podniku, se nemohou jako integrační sociální podniky označovat.
  • Na integrační sociální podnik se vztahují všechna ustanovení týkající se právní formy a povinností sociálního podniku v části druhé tohoto zákona.
  • Integrační sociální podnik je povinen zaměstnávat znevýhodněné osoby.
  • Podíl znevýhodněných osob musí dosahovat alespoň 30 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců integračního sociálního podniku.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."