Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Integrační sociální podnik OZP

Subjekt, z jehož právní podstaty vychází práce se skupinou OZP a OZZ. Jeho hlavní ideou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro lidi z chráněného trhu práce a jejich postupné zapojování do společnosti.

Prioritou při rozvoji zaměstnaneckého potenciálu je komplexní vzdělávání. Zároveň buduje společenskou prestiž a svůj byznysový plán rozvíjí díky projektům se zajímavými hráči na trhu prostřednictvím projektu společenské odpovědnosti. Podle připravovaného zákona o sociálním podnikání má jít o: Integrační sociální podnik je fyzická nebo právnická osoba, které je přiznán status integračního sociálního podniku. Osoby, kterým nebyl přiznán status integračního sociálního podniku, se nemohou jako integrační sociální podniky označovat. Na integrační sociální podnik se vztahují všechna ustanovení týkající se právní formy a povinností sociálního podniku v části druhé tohoto zákona. Integrační sociální podnik je povinen zaměstnávat znevýhodněné osoby. Podíl znevýhodněných osob musí dosahovat alespoň 30 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců integračního sociálního podniku.