Rozhovor 15/01/2020

PLACKACOM: Vyrazíme Vám dech

Věra Lebdušková je studentka posledního ročníku obchodní akademie a zároveň ředitelka studentské firmy PLACKACOM, která funguje v rámci projektu Junior Achievement. Jak studentské firmy fungují? V čem se liší od reálných podniků? Daří se jim byznys? Jaké mají produkty? Spolu se svými spolužáky odvedli pořádný kus práce.

Studentská firma PLACKACOM, OAJL.
Vítězné foto,Plackacom. | foto: archiv OAJL

V rámci výuky na střední škole jste začali podnikat. Jak studentské firmy fungují?

V rámci projektu JA firmy procházíme procesem připojení k JA (Junior Achievement) firmám, které sdružují žáky, kteří zkouší v rámci studia reálně podnikat. Díky JA firmám máme možnost převést naše znalosti z fiktivních firem, ale i odborných předmětů do reality, do reálné firmy, která již nefunguje fiktivně. Zatím na škole funguje jedna studentská firma a tou je PLACKACOM, avšak v budoucnu by se měly zavést i v ostatních studijních oborech na naší škole. Vlastně každý obor by měl svou JA firmu.

Činnost probíhá v rámci výuky nebo volného času?

Činnost naší studentské firmy probíhá v rámci volného času. V rámci výuky jsou fiktivní firmy, což je standardní předmět vyučovaných zejména na obchodních akademiích.

„Zabýváme se výrobou placek, magnetků, přívěsků či otvíráků.“

Můžeš mi představit činnost firmy?

Předmětem naší činnosti je reklama a marketing. Zabýváme se výrobou placek (buttonů), magnetků, přívěsků, otvíráků a kapesních zrcátek s vlastními motivy.

Je vám v průběhu někdo nápomocen?

Samozřejmě. Naše činnost spadá pod školní aktivity. Není tak možné, abychom si ve studentské firmě dělali, co chceme. Co se týká samotné činnosti, pomáhá nám pan učitel Kulhavý a slečna Juhásová.

Fotogalerie

Zázemí prodejního stánku. | foto: archiv OAJL
Nejmladší člen výpravy, Ondra. | foto: archiv OAJL
  • Zázemí prodejního stánku. | foto: archiv OAJL
  • Nejmladší člen výpravy, Ondra. | foto: archiv OAJL
  • Zázemí prodejního stánku. | foto: archiv OAJL

  • Nejmladší člen výpravy, Ondra. | foto: archiv OAJL

  • Zázemí prodejního stánku. | foto: archiv OAJL
  • Nejmladší člen výpravy, Ondra. | foto: archiv OAJL

Provazuje se činnost nějak s odbornými předměty, které máte ve výuce?

Ano. Jak jsem již zmínila, využíváme v rámci činnosti naší studentské firmy své znalosti z odborných předmětů jako je ekonomika, účetnictví, ale také čeština a fiktivní firma.

Co je výstupem?

Stejně jako u fiktivní firmy se i JA firmy účastní veletrhů. Na těchto veletrzích nepředvádíme pouze svou činnost a produkty. Musíme také předložit zpracovanou výroční zprávu.

Taková činnost člověka také motivuje. Změnil se tvůj pohled na uplatnění se na trhu práce?

Řekla bych, že díky JA firmě alespoň nahlédneme pod pokličku menších podniků. Zjistíme, co obnáší založení reálné firmy, nebo jak funguje její vedení a obchodování s jinými firmami, respektive s našimi potencionálními odběrateli.

„Ráda bych si někdy v budoucnu otevřela vlastní čajovnu.“

Napadla tě díky škole myšlenka začít po studiu podnikat?

Ano. Ráda bych si někdy v budoucnu otevřela vlastní čajovnu. K čaji mám velice kladný vztah, mohu říci, že je to zároveň můj koníček. Proč nezkusit práci, která by mě navíc také bavila?

„Máme za sebou již několik stovek placek.“

V rámci činnosti vyrábíte reklamní předměty. Jak se daří získávat zakázky?

Musím přiznat, že z velké části je to zásluhou fiktivní firmy, ze které jsme vzešli. Již z tohoto období máme kontakty na osoby či podniky, které měly zájem o reálné zakázky, o naše produkty. Když jsme začali reálně podnikat, oslovili jsme je, zda jejich zájem trvá. Samozřejmě si však musíme na každého potencionálního zájemce připravit marketingovou a prodejní strategii, důležitý je individuální přístup. Máme za sebou, již několik stovek placek. Mezi naše zákazníky patřilo například město Janské Lázně nebo senátorka Mgr. Zdeňka Hamousová.

Co je pro tebe největším přínosem?

Domnívám se, že to jsou nové znalosti v oblasti podnikání a fungování trhu práce. Také je velikým přínosem fakt, že se učíme komunikovat s ostatními podniky, tudíž je to schopnost obchodního jednání.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."