1.2.3 Vyhodnocení samoanalýzy

Celkový součet bodových hodnot je:

40 a více bodů (max. 46), Integrační sociální podnik s podmínkou odpovědi D1 ano.

35-39 bodů, Zaměstnavatel OZP s prvky integračního sociálního podnikání s podmínkou odpovědi D1 ano.

20-34 bodů, Zaměstnavatel OZP s podmínkou odpovědi D1 ano.

do 20 bodů, Adept zaměstnávání OZP či integračního sociálního podnikání.

Bodové vyhodnocení testu vám ukazuje, jak jste nastaveni z hlediska povinných parametrů testu A, B, C, D a doplňkových parametrů testu E a F. Cílem je v povinných parametrech testu A, B, C, D dosahovat 10 bodů. Pokud jsou povinné parametry A, B, C, D splněny na 40 bodů lze o takovém subjektu hovořit, jako o integračním sociálním podniku OZP s plnohodnotně zavedenými principy integračního sociálního podnikání OZP.

U výsledků, kde v povinných parametrech A, B, C, D není splněn počet 40 bodů, je nutné přistoupit k samoedukaci v jednotlivých kapitolách 2. Části B – odborný obsah Rámcové uživatelské metodiky Ergoprogress a spustit proces samoimplementace, s cílem dosáhnout úrovně požadované testovými otázkami.

Jednotlivé parametry jsou od sebe barevně odlišeny a s jednotlivými kapitolami z 2. Části B – odborný obsah Rámcové uživatelské metodiky Ergoprogress jsou barevně shodné. Barevně totožné jsou i charakteristiky jednotlivých stupňů zavedení principů integračního sociální podnikání dle Ergoprogressu, viz Stupně podniků dle Ergoprogressu.

Doplňkové parametry testu E a F doplňují test o problematiku obchodních procesů a odkazují na podpůrnou webovou platformu problematiky integračního sociálního podnikání OZP www.isp21.cz. Tato podpora plánuje aktivity, které mohou být pro zejména začínající podniky příležitostí, jak nastavovat procesy rovnou jako ISP OZP a přeskakovat fázi zaměstnavatel OZP.

 

Zpět na obsah >>