Rozhovor 24/05/2019

I speciální pedagogika pomáhá v práci s lidmi po výkonu trestu

Semitam, Havlíčkův Brod
Martina Kadlecová ze Semitamu pracuje s vězni, lidmi sociálně vyloučenými, ale také například s Romy, jak jste se již mohli dočíst v předchozím rozhovoru. Jak s nimi pracuje a motivuje je? Jaké mají další plány, co se týká rozvoje?

Semitam, Martina,Kadlecová, sociální podnik
Martina Kadlecová, vedoucí Semitamu. | foto: ISP21

Jak pracujete s vašimi zaměstnanci?

Každý zaměstnanec má svou náplň práce, aby věděl, co má dělat. Na všech pracovištích máme rozpisy, co se na daném pracovišti dělá. Tyto informace máme pro případ, kdy někdo onemocní, a potřebujeme zástup jiného člověka. Vše je popsáno do detailu a jednoduše, aby každý vše pochopil. Samozřejmě během dané činnosti je s našimi pracovníky někdo, kdo kontroluje jejich práci a je jim případně k ruce.

Jak u vás probíhá komunikace se zaměstnanci?

Máme pravidelné měsíční porady, setkání, kde se řeší provozní záležitosti. Je to však i příležitost pro ty, kteří měli v daný měsíc svátek nebo narozeniny, abychom jim popřáli, popřípadě pro ty, kteří odchází do důchodu. Jinak za námi dochází každý dle svých potřeb, tedy individuálně do kanceláře, pokud potřebují něco vyřešit nebo třeba vyfasovat nějaké pomůcky. Někteří zaměstnanci zvládají své pracoviště obhospodařit sami, ty necháváme. Jiní potřebují naopak dohled, proto máme dva provozní zaměstnance, kteří nám, resp. jim pomáhají. Pokud se jedná o jednorázovou zakázku, mají vždy dohled. Je potřeba dopředu stanovit, co je třeba udělat, rozdělit si danou činnost a nějakým způsobem úklid provést.

„V Semitamu mohou pracovat lidé po výkonu trestu maximálně po dobu jednoho roku, poté přechází na otevřený trh práce.“

Pracujete jak s lidmi s hendikepem, tak i s lidmi sociálně vyloučenými. Rozlišujete přístup k práci u těchto skupin?

Nijak významně se neliší. Je to o osobním přístupu ke každému jednotlivci. U zdravotně postižených víme, že práce v Semitamu je u nich na delší dobu, podle toho s nimi také pracujeme. Nechci tvrdit, že důkladněji, ale bereme to jako stálejší spolupráci. Kdežto u osob po výkonu trestu je filozofie naprosto odlišná. V Semitamu mohou pracovat maximálně po dobu jednoho roku, poté přechází na otevřený trh práce. Není třeba, aby u nás déle setrvávali. Někteří však mají už svou práci a pracují u nás na dohodu, o víkendech nebo si občas úklidem přivydělají. Jsou vedeni k daleko větší samostatnosti, hledají si práci, u nás je to opravdu dočasné. Navíc jsou nuceni se své situaci postavit čelem, musí řešit především svou minulost. Někteří jsou zadlužení, s těmito jejich problémy pracujeme. Zejména je posíláme do občanské poradny, kde s nimi tyto problémy řeší, ale to je stejné u obou skupin.

Mají vaši zaměstnanci možnost nějakého vzdělávání, případně kariérního růstu?

Je to individuální. Nedávno jsme ve spolupráci s Úřadem práce ČR realizovali nová školení. Obměnila se nám skladba zaměstnanců, potřebovali jsme proškolení na e-shop a základní grafiku. Ráda bych, aby si také naši noví provozní zaměstnanci udělali kurz pracovníka v sociálních službách. V lednu pak máme pravidelně velké školení pro pracovníky v úklidu.

„Ti, co opravdu pracovat chtějí, jsou už většinou motivovaní, proto je zapotřebí motivaci udržet.“

Je složité motivovat a naučit určitým návykům právě třeba lidi z vyloučených oblastí?

Ano. Již v začátcích se velmi rychle projeví, kdo pracovat chce a kdo nikoliv. Ten, kdo nechce, většinou ještě v průběhu zkušební doby odchází. Nevyhovuje mu pracoviště, stěžuje si a vidí ve všem obrovský problém. Ti, co opravdu pracovat chtějí, jsou už většinou motivovaní, proto je zapotřebí motivaci udržet. Pokud však vidíme, že něco opravdu nejde, již ze zkušeností víme, že to nemá smysl lámat přes koleno. Vynaložíte zbytečné úsilí a setrvání dotyčného prodloužíte například jen o měsíc. Někdy to opravdu nejde, popřípadě je to způsobeno aktuálním stavem, proto není vyloučeno, že to za rok nebude lepší. Opět je to individuální.

„Velký problém je s lidmi, kteří mají exekuci.“

Daří se vám začleňovat lidi i na volný trh práce?

U lidí po výkonu trestu není vůbec žádný problém. Velikou roli však hraje množství pracovních možností, které mají. Snad jediným problémem bývají exekuce, a to ve chvíli, kdy je zprostředkovatelem zaměstnání pracovní agentura. V tu chvíli dostávají od agentury nižší platy, aby se exekuce nesplácely, problém je však také v následných firmách.
V zaměstnávání lidí po výkonu trestu se celkově daří. Bohužel se však setkáváme také s nekalými praktikami, kdy jsou zaměstnavatelé raději, pokud pro ně dotyčný pracuje na černo. V tu chvíli narážejí na problém, bývají v podmínce, v tomto ohledu cesta nevede. V danou chvíli jsme schopni takového člověka zaměstnat, aby měl příjem a zároveň čas si najít jinou práci. Tyto praktiky však nejsou u všech firem, je spousta super podniků, které se chovají fér, až na výjimky. Zaměstnavatelé si pak myslí, že když se jedná o lidi, kteří měli složitou minulost, tak s nimi mohou takto zacházet. Jak jsem již zmiňovala, velký problém je s lidmi, kteří mají exekuci.

Jaký je u vás zájem o zaměstnání?

Vedeme si agendu zájemců, kterých je opravdu hodně. Na druhou stranu, když jim vysvětlíte, co daná činnosti obnáší a oni pochopí, že se jedná opravdu o práci, tak zhruba takových 75 % zájem ztratí. Tato situace nastává zejména u lidí, které nám posílá Úřad práce ČR. Spousta by jich chtěla sedět v kanceláři a rovnat šanony, ale takovou práci my bohužel nemáme. Na práci si nehrajeme, lidé u nás musí opravdu pracovat.

Vědí o vás nějakým způsobem lidi ještě před opuštěním z výkonu trestu?

Ano, vědí. Ti, co mají zájem v Semitamu pracovat, tak si s nimi dopisuji. Další skupinou jsou lidé, kteří pracují ve společnosti Futaba Czech, s. r. o., ale mají zájem začít pracovat u nás, ti nás také oslovují.

Máte stálé zaměstnance nebo se vám skladba často mění?

Často se nemění. Nedávno došlo k významnější obměně, ale jinak u nás zas tak velikou fluktuaci nemáme. Minulý rok jsme více nové zaměstnance přibírali, jelikož narůstaly zakázky.

Semitam, sociální podnik, knihařská dílna
Pracovnice knihařské dílny Semitam. | foto: ISP21

Jakým způsobem získáváte zakázky, máte stálé zákazníky?

Jednoznačně máme stálé zákazníky v úklidu. Je to především závazek, máme s danými subjekty uzavřené smlouvy a uklízíme pro ně pravidelně. Někdy se také naskytnou jednorázové úklidy například pro město. Umýváme však jednorázově také okna, naši klienti si nás tak jednou ročně na tuto činnost objednávají. Co se týká knihařské dílny, záleží nejvíce na koncovém, tedy individuálním zákazníkovi. Ti se však do našeho podniku vrací a nechávají si pravidelně vyrábět třeba diáře před koncem roku.

„Lidé po výkonu trestu jsou cílovou skupinou, se kterou se velmi málo pracuje.“

Co byste řekla na projekt Ergoprogress, který by byl výhradně zaměřen na lidi po výkonu trestu?

Myslím se, že je to cílová skupina, se kterou se velmi málo pracuje, proč tedy ne. Jenom by bylo dobré mít někoho, kdo tuto skupinu lidí zná a má s ní zkušenosti. Domnívám se, že v tomto případě není možné začít metodou pokus, omyl. Bez znalosti specifik vězeňské populace by to bylo velmi náročné.

Jste původně speciální pedagog. Nechybí vám speciální pedagogika? Máte možnost využívat jí v praxi?

Speciální pedagogika jako taková je obor zaměřený i na dospělé lidi. Nemám tedy vůbec pocit, že by mi chyběla. Jsem navíc trenérkou gymnastiky, mám tak vlastně každý týden na starosti 50 dětiček, se kterými cvičíme. Domnívám se, že to mi kompenzuje mou činnost. Pracuji s krásnými zdravými lidmi. (smích)

Jaké máte výhledově plány?

Plány máme. Rádi bychom rozšířili svou činnost do gastro provozu. Výsledkem by měl být podnik zaměřený na výrobky z brambor, tady v Havlíčkově Brodě. Myšlenku mám v hlavě dlouho, ale stále se nemůžeme k realizaci dostat. Snad bychom mohli již letos začít, něco se již rýsuje.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."