Sociální práce

Zabývá se uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti.

Sociální práce se snaží o prosazování sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství.

Cílovými skupinami jsou: práce s jednotlivými rizikovými skupinami, s oběťmi katastrof, práce ve stacionářích a zdravotních zařízeních, asistence tělesně postiženým, práce s rodinou, seniory a chronicky nemocnými, s nezaměstnanými.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."