Reportáž 22/03/2019

Projekt „Do praxe bez bariér“ byl zahájen!

Ergotep zahájil projekt Do praxe bez bariér první jednodenní exkurzí, kterou absolvovala Střední škola profesní přípravy z Hradce Králové. Přečtěte si, jak celý program probíhal.

Do praxe bez bariér, Ergotep
Žáci Střední školy profesní přípravy, Hradec Králové. | foto: ISP21

Střední škola profesní přípravy v Hradci Králové přednostně přijímá žáky vyžadující pro své vzdělávání různý stupeň podpůrných opatření. Jsou připravováni ve výuce i odborném výcviku speciálními pedagogy.
Škola je také centrem vzdělávání dospělých. Má autorizaci k deseti profesním kvalifikacím, nabízí tak žákům se specifickými vzdělávacími potřebami širokou škálu učebních oborů. Mezi ně patří například pečovatelské práce, práce ve službách a domácnostech, cukrářské práce, prodavačské práce a ještě mnoho dalších.
Právě Střední škola profesní přípravy je zároveň jedním z účastníků projektu Do praxe bez bariér, který loňským rokem odstartoval v Královéhradeckém kraji.

Jak jsme již v článku předeslali, hlavním cílem projektu je přiblížit problematiku i specifika chráněného trhu práce a zorganizovat pracovní stáž, praxi nebo exkurzi OZP žáků. Partnery projektu jsou Královéhradecký kraj, CIRI a Ergotep CSR Institut, o. p. s.
Většina speciálních a praktických škol, pravděpodobně všechny, realizují většinu praktické přípravy v tzv. fiktivních dílnách, či ve fiktivních projektech. Dokonce se dnes realizují soutěže v oblasti fiktivních projektů žáků speciálních škol. Výsledkem je absolvent speciální školy bez znalosti ostrého podnikového prostředí s nulovou zkušeností v oboru. Projekt Do praxe bez bariér má tuto nerovnováhu vyřešit nástroji exkurze a stáže.

A nyní se dostáváme k tématu samotnému. Dne 7. března proběhla první návštěva Ergotepu, družstva invalidů v rámci tohoto projektu. Program zahájil v prostorách vzdělávacího centra Ergoeduka JUDr. Pavel Nádvorník, ředitel Ergotep CSR Institutu, o. p. s. Přivítal žáky a jejich pedagogy právě ze Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové. Následně je Ing. Jarmila Menšíková, ředitelka vzdělávacího centra Ergoeduka seznámila s programem celého dne.

Na úvod byli žáci proškoleni v BOZP, kterým je provedl vedoucí střediska provozu Ing. Miloslav Gregor. Poté, se žáci představili lektorce Jarmile Menšíkové a zmínili se o oborech, které studují, o dosavadních pracovních zkušenostech a možnostech, které mají.
Zpočátku byli žáci seznámeni s historií družstva Ergotep, s činnostmi a personálním obsazením podniku. Dozvěděli se o střediscích, která jsou jeho součástí, ale také o jednotlivých pracovních pozicích. Nechyběly ani obecné a základní informace o sociálním podniku, sociálním podnikání, zaměstnávání lidí s hendikepem a možnostech, které sociální podnik nabízí. Poté, jak funguje sociální služba - sociální rehabilitace, jak probíhá práce se zaměstnanci, kteří mají specifické potřeby, ale také, jak probíhá například příprava k práci. Zároveň byl žákům představen projekt Ergotep pro žáky i pedagogy, který v minulosti probíhal právě v Ergotepu a byl velice úspěšný. Na závěr programu měli žáci možnost prohlídky celého podniku, aby si informace z teorie dokázali propojit s praktickou činností a udělali si tak představu, jak vše funguje.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."