2.2. Psychosociální proces integrační personalistiky ISP OZP

„Rozhodování o lidech je tím nejdůležitějším. Jediná věc, kterou můžete udělat, je umístit lidi na to správné místo – a pak vám odvedou pořádnou práci.“

Alfred Pritchard Sloan

Personalistika a lidské zdroje, někdy též human resource management či personální management je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Zahrnuje komplexní personální práci, tedy celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů a pro práci s lidmi v organizaci. Od získávání pracovníků, uzavření pracovní smlouvy, osobní rozvoj až po vyplácení mezd. V praxi se používají také další pojmy, jako je personální řízení, personální administrativa nebo řízení a rozvoj lidských zdrojů případně řízení lidského kapitálu.

Z praktického hlediska mezi nimi není zásadní rozdíl, jedná se spíše o teoretické koncepce personální práce a jejího místa v organizaci – od prosté správy pracovníků až po aktivní práci s lidským kapitálem. Řízení lidských zdrojů se neomezuje pouze na personálního ředitele a další zaměstnance personálního útvaru, ale týká se prakticky všech manažerů v organizaci. Personalistika má úzkou návaznost na management celé organizace a podporuje její pozitivní klima.

Řízení lidských zdrojů má širší vědní základ zejména v psychologii, sociální psychologie, sociologie a pedagogice.

Cílem integračního sociálního podniku je zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich integrace do společnosti. Proto, aby byla kvalitně zacílena podpora pracovní a sociální, je důležité mít v ISP vytvořenou samostatnou pracovní pozici personalisty.

 

Zpět na obsah >>